Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám krásné léto.

Vítáme Vás na stránkách naší školy

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, vznikla završením několikaletého úsilí spolku Montessori Opava a jejího zřizovatele Statutárního města Opavy.

Škola, která pracuje na principech Montessori pedagogiky, je první v Moravskoslezském kraji.

Tento způsob vzdělávání, vytvořený italskou lékařkou Marií Motessori v první polovině 20. století, vychází z přesvědčení, že dítěti je vlastní touha růst a učit se, která se projevuje v tzv. senzitivních stadiích. Jedná se o období, v němž je dítě extrémně vnímavé vůči určitému podnětu a je připravené osvojit si příslušnou dovednost.

Stěžejním prvkem Montessori pedagogiky je svoboda volby. Často bývá mylně chápána jako naprostá volnost, kdy si dítě může dělat, co ho napadne. Opak je pravdou. V Montessori pedagogice má dítě jasně stanoveny hranice, v nichž se může jeho svoboda realizovat.

Vše směřuje k tomu, aby z dítěte vyrostla samostatná, nezávislá osobnost, která bude schopna přijmout zodpovědnost za své činy a začlenit se do společnosti.

Práce ve věkově smíšených skupinách je jedním ze základních principů Montessori. Vede děti ke spolupráci a podporuje vzájemné přirozené učení. Aby byl zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, pracují ve smíšené třídě dvě učitelky.

Pro zájemce o umístění dítěte do naší školy připravuje občanské sdružení Montessori Opava kurz Předškolák určený budoucím prvňáčkům ZŠ Nový svět.

Těšíme se na případnou spolupráci.