Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitelka základní školy oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Termín zápisu: 16. 6. 2022
Čas zápisu: 8:00 - 17:00
Předpokládaný počet přijímaných: 5 žáků 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v prostorách ZŠ Nový svět, Opava, p. o. 
Tento zápis je určen dětem, které: 
- mají dočasně poskytnutou ochranu v souvislosti s válkou na Ukrajině, 
- se prokazují vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, 
- mají uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky a ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. 
Každé dítě se musí prokázat uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pase. 
Директор початкової школи оголошує місце та час спеціальної реєстрації згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. на базову освіту на 2022/2023 навчальний рік.

Дата реєстрації: 16 червня 2022 року
Час реєстрації: 8:00 - 17:00
Очікувана кількість прийому: 5 учнів

Заяву про вступ до базової освіти можна отримати в ДНЗ «Новий світ», м. Опава, с.

Цей запис для дітей, які:
- надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні,
- супроводжуються візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту,
- отримали візу для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки, яка автоматично та за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.

Кожна дитина має підтвердити себе візовою наклейкою або штампом у паспорті.
Mgr. Hana Kroupová, DiS.
ředitelka školy