Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Zápis dětí do 1. tříd - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam zapsaných dětí

Pokyn ředitelky školy ze dne 15. 4. 2020

Protokol o losování ze dne 4. 5. 2020

Zákonní zástupci dětí, kteří požádali o odklad povinné školní docházky (dále jen OPŠD) a doložili potřebná doporučení, písemně obdrží oznámení o OPŠD.

Zákonní zástupci dětí, které nebyly pro školní rok 2020/2021 zapsány, obdrží Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Zákonni zástupci dětí, které byly pro školní rok 2020/2021 zapsány, obdrží e-mailem informaci o plánované schůzce rodičů a ředitelky školy. Předběžný termín schůzky je naplánovaný na pondělí 8. 6. 2020 v 16:30 hod. v prostorách školy. (bezpečnostní a hygienické podmínky budou ze strany školy zajištěny)

Mgr. Hana Kroupová, DiS., v. r. 

Opava, 5. 5. 2020