Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 880/13, 746 01 Opava, IČO: 72074183 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola Nový svět, Opava, p. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 Pokud Základní škola Nový svět, Opava, p. o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní školy Nový svět, Opava, p. o. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou Nový svět, Opava, p. o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou Nový svět, Opava, p. o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou Nový svět, Opava, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou ZŠ Nový svět, Opava, p. o.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Základní škole Nový svět, Opava, p. o.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 Svá práva vůči Základní škole Nový svět, Opava, p. o. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Nový svět, Opava, p. o.:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz