Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Pokusné ověřování - vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Ve školním roce 2018/2019 jsme se opět zapojili do projektu „Pokusné ověřování“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol."

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v tomto projektu i nadále :-).

Do tohoto projektu jsme se s nadšením zapojili. Jsme přesvědčeni, že nejen ruka je nástrojem ducha. 

Cílem tohoto projektu je ověřit, jak zážitková pedagogika může zvýšit kvalitu výuky. Žáci v rámci projektu zdarma navštívili vybrané instituce, kde si v jiném, než školním prostředí mohli osvojit znalosti z různých oborů.

Navštívené instituce v 2. pol. šk. r. 2018/2019 (název edukačního programu, stručná informace týkající se programu) v rámci Pokusného ověřování:

Slezské zemské muzeum

Vyjmenovaná slova

 

 

 

 

Žáci 3. – 4- ročníku navštívili tento program, v ČJ se seznámili s vyjmenovanými slovy, program doplnil výuku. Žáci 4. ročníku si touto interaktivní formou vyjmenovaná slova připomněli.

Slezské zemské muzeum

Velké včelí tajemství

 

 

 

 

Žáci z 1. trojročí navštívili tento program v návaznosti na školní projekt „Pozorování v přírodě“

Slezské zemské muzeum

Mapy

 

 

 

 

Program byl vybrán na základě naplnění ŠVP. Program korespondoval se vzdělávacím plánem třídy.

Slezské zemské muzeum

Zimní příroda, živočichové v zimě

 

 

 

 

Žáci z 2. trojročí navštívili tento program v návaznosti na školní projekt „Pozorování v přírodě“. Tento program výrazně doplnil teoretickou výuku žáků.

Slezské zemské muzeum

Míry, váhy

 

 

 

 

Program byl vybrán na základě naplnění ŠVP. Program korespondoval se vzdělávacím plánem třídy.

Tento program doplnil výklad učitelky.

Slezské zemské muzeum

Ptáci kolem nás, pozorování v terénu

 

 

 

 

Žáci z 2. trojročí navštívili tento program v návaznosti na školní projekt „Pozorování v přírodě“. Tento projekt doplnil práci žáků o potřebné informace.

Slezské zemské muzeum

Pravěk – nejstarší kultury I.

 

 

 

 

Program byl vybrán na základě naplnění ŠVP. Program korespondoval se vzdělávacím plánem třídy.

Tento program doplnil výklad učitelky.

Národní muzeum -

Náprstkovo muzeum

 

Den u Náprstků

Austrálie a Oceánie

Žáci probírané učivo „Kontinenty“ měli možnost pozorovat/probádat skrze edukační program.

 

Bohatá výstava, nadměrné množství exponátů – velmi kvalitně připravený program. Zcela korespondoval s naplněním ŠVP.

Národní muzeum

Keltové a jejich svět

 

 

 

 

Program byl vybrán na základě naplnění ŠVP. Program korespondoval se vzdělávacím plánem třídy.

Tento program doplnil výklad učitelky.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Voda v krajině

 

Program byl vybrán na základě naplnění ŠVP. Program korespondoval se vzdělávacím plánem třídy.

Tento program doplnil školní projekt „pozorování v přírodě“

Národní muzeum

 

Život a dílo Bedřicha Smetany, Malujeme a posloucháme Vltavu

V rámci Výtvarné výchovy žáci probírali učivo o obrazech – malířích. V Hudební výchově se zabývali předními českými hudebními skladateli. Tento program naplnil očekávání dle ŠVP.

Muzeum umění Olomouc

Dům plný umění, Petrův a jiné

 

 

 

 

V rámci Výtvarné výchovy žáci probírali učivo o sochách, obrazech – malířích. Tento program korespondoval s tematickými plány třídy.

Národní muzeum

Život našich praprapra… babiček a dědů

 

 

 

 

Program navštívili žáci 1. – 3. ročníku, programy byly interaktivní, zajímavé. Žáci si odnesli materiály/výrobky.

 

Program zajímavým způsobem doplnil výuku v Kosmické výchově – vývoj a historie písma.

Slezské zemské muzeum

Eko systém (přírodovědná vycházka)

 

 

 

 

Žáci z 2. trojročí navštívili tento program v návaznosti na školní projekt „Pozorování v přírodě“