Spolupracujeme

Od školního roku 2015/2016 spolupracujeme s Dětským centrem Čytřlístek. Žáci 2. trojročí si pro děti předškolního věku připravují "Montessori hodiny", aby děti z dětského centra měly možnost prožít si práci dle Montessori pedagogiky.  Žáci naší školy si během těchto aktivit osvojují důležité kompetence pro zdravý vývoj jedince.  

Od školního roku 2015/2016 jsme zahájili spolupráci se studenty Slezského gymnázia Opava.  Vybraní studenti si během roku připravují pro naše žáky aktivity zaměřené na celistvý rozvoj osobnosti dítěte.  Studenti pracují pod vedením Mgr. Kateřiny Hertlové. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili spolupráci s MŠ Riegrova. Během školního roku si žáci připravují edukativní programy pro děti předškolního věku, např. při příležitosti vítání podzimu, zimy, jara.  Pro děti mš jsme  připravili  Den dětí a umožnili jim prožít 1. kosmický příběh, na který navázali praktickými pokusy. 

Od školního roku 2016/2017 spolupracujeme s domovem pro seniory Vila Vančurova. Žáci naší školy tento domov navštěvují pravidelně, a to čtyřikrát do roka. Pro babičky a dědečky mají připravený program, který je vždy oceněn potleskem. Žáky tímto vedeme k toleranci, respektu, potřebě pomáhát druhým a pozitivnímu vnímání stáří.