Zásady pro rodiče

  • Dodržuji respektující a partnerský přístup k dětem i pedagogům.
  • Seznámím se se školním řádem a řídím se jim.
  • Akceptuji pokyny učitelky týkající se termínů, vybavení žáka pomůckami, apod.
  • Dohlížím na své dítě, aby chodilo včas do školy.
  • Při vyzvedávání dítěte čekám v zóně pro rodiče.
  • Respektuji pracovní dobu učitelky.
  • Na osobní konzultace s třídní učitelkou chodím nejméně 1x za 2 měsíce.
  • Aktivně se zapojuji do školního dění.
  • Věnuji svému dítěti dostatek pozornosti.
  • Pokud je mé dítě nemocné déle než 3 dny, vyzvednu si třetí den pracovní listy ve škole a písemnou omluvenku předám učitelce nejpozději do tří dnů od návratu dítěte do školy.