Zásady pro učitele

  •    Dodržuji respektující přístup k dítěti, kolegům i rodičům a spolupracuji s nimi.
  •     Vnímám potřeby žáka a reaguji na ně.
  •     Na emaily rodičů reaguji do 3 pracovních dnů.
  •     Oceňuji různost a podporuji ji.
  •     Zodpovídám za svá rozhodnutí a činy.
  •     Systematicky se vzdělávám v oblastech, které jsou přínosem pro žáky i mou osobu.
  •     Jednám diskrétně a vždy s ohledem na žáka.
  •     Pravidelně se připravuji na vyučování v souladu s ŠVP.
  •     Buduji „Nový svět“.