Zásady pro žáky

  • Chodím do školy včas, tj. nejpozději do 8:00.
  • Odkládám mobilní telefon na určené místo.
  • Ctím „3P“ –pozdravím, poprosím, poděkuji.
  • Pečuji o sebe a své okolí.
  • Pravidelně se připravuji na vyučování a mám v pořádku své pomůcky.
  • Odevzdávám práce včas a v požadované úpravě.
  • Spolupracuji s ostatními žáky.
  • Zodpovídám za svá rozhodnutí a činy.
  • Naslouchám lidem kolem sebe a dokáži s úctou k nim vyjádřit svůj názor.
  • Buduji „Nový svět“.