Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Školní družina

Provoz školní družiny

Pondělí

6:45 - 8:15

 od konce výuky  - 16:30

Úterý

6:45 - 8:15

od konce výuky - 16:30

Středa

6:45 - 8:15

od konce výuky  - 16:30

Čtvrtek

6:45 - 8:15

od konce výuky  - 16:30

Pátek

6:45 - 8:15

od konce výuky  - 16:30


Pedagogové v ŠD:
Petra Krumlová, Zuzana Prokešová, Mgr. Hana Kroupová, DiS.

Zájmová vzdělávací činnost školní družiny (dále ŠD) vychází ze Školního vzdělávacího programu ZŠ. Celá činnost je směřována k aktivnímu trávení volného času. Vychovatelka operativně reaguje na stupeň únavy dětí, náladu i počasí.Školní družina realizuje výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to formou pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti.

Z důvodu plynulé činností žáků v ŠD, vyzvedávání dětí je stanoveno do 14:00, poté až po 15.00, popř. si rodiče mohou vyzvedávat žáky na základě stanoveného času zákonným zástupcem v Přihlašovacím lístku. V době 14:00 – 15:00 budou děti s vychovatelkou mimo školu, tj. na zahradě, dvoře, v tělocvičně či blízkém parku.

Zákonní zástupci přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 800,- Kč za školní rok (80,- Kč za každý započatý měsíc). Platba se uskutečňuje ve dvou pololetních splátkách buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy 2101462553/2010.

 

Doporučujeme vhodné a pohodlné oblečení pro pobyt venku a v tělocvičně. 

Pro děti, které v odpolední ŠD zůstávají delší dobu, je potřeba zajistit dostatečnou svačinu, pitný režim zajišťuje škola. 

Děkujeme.