Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Školní jídelna

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.skolnijidelny.cz. Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet, současně s možností výběru z jídel.

V případě, že potřebujete Zařízení školního stravování navštívit osobně, vstup do kanceláře je ze strany sportoviště. 

vedoucí ZŠS: Vendula Chlebková, tel.: 724 831 494           účetní ZŠS: Hana Baďurová, tel.: 727 830 239

Dítě přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři vedoucí organizačního útvaru ZŠS nebo na www.skolnijidelny.cz, si ji můžete vytisknout. Informační letáček obdržíte při odevzdání přihlášky ke stravování na jídelně. Přihlášku lze provést nejpozději do 13:00 hod. na následující den.

Odhlašování obědů se provádí den předem do 13:00 hod.

První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

 

Odhlašování obědů lze provést:

a/ na internetu

b/ e-mailem: sramkova4.ucetni@skolnijidelny.cz

c/  telefonicky na tel. č. 727 830 239

d/ přes objednávací box v jídelně.

Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.