Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Školní jídelna

Stravování dětí je zajištěno ve vyhrazeném čase v jídelně ZŠ Šrámkova 4, 747 05 Opava. 

 Vážení a milí rodiče,

níže naleznete informace pro strávníky, rodiče a také přihlášky ke stravování dětí. Každé dítě musí mít vyplněnou přihlášku a zakoupený čip ke stravování, který je zálohován 101,- Kč (žáci 2. - 5. ročníku již čip mají k dispozici ve škole).

V případě dotazů kontaktujte paní Vendulu Chlebkovou na telefonním čísle 724 831 494.

Své děti můžete přihlásit ke stravování od 24. 8. 2020.

Přihláška ke stravování 

Informace pro strávníky

Jídelníček