Seznam nezapsaných dětí do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Seznam nezapsaných dětí do ZŠ pro školní rok 2019/2020

 

       Registrační číslo                             počet bodů

                 5                                                         17

                11                                                       26

                12                                                       17

                13                                                       11

               20                                                       24

               23                                                       26

               28                                                       27

Nahlížení do podkladů pro vydání rozhodnutí

 

Vážení rodiče,

podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete dne 3. dubna 2019 v ZŠ Nový svět, Opava, p. o. od 15:30 do 17:00 h. na základě prokázání své totožnosti.

V souladu s § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu Vašeho dítěte, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Do spisu je možno nahlédnout ve lhůtě pěti pracovních dnů, a to od 8. 4. do 12. 4. 2019 vždy od 7:30 do 8:00 h.

 

V Opavě dne 1. 4. 2019

                                              

Mgr. Hana Kroupová, DiS., ředitelka školy, v. r.