Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Prohlášení správce webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní škola Nový svět, Opava, p. o. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: http://www.zsnovyvsvet.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Struktura informací

Webová stránka http://www.zsnovyvsvet.cz je tvořena se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu a použitelnosti podle známých metod. Prezentační layout a obsah je vytvořen v strukturovaném jazyce HTML. Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Kontakt na správce webu

Správcem webových stránek je Základní škola Nový svět, Opava, p.o.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webových stránek – http://www.zsnovyvsvet.cz.

Základní škola Nový svět, Opava, p.o., Šrámkova 1457/4, Opava, 747 05

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 17. 3. 2023