Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída II. D

II. D

O třídě

TO JSME MY  - II. D

TO JSME MY - II.D

"DROBNÉ POSTŘEHY" Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE

HLEDÁME STÁLE VĚTŠÍ VÝZVY                            SPOLUPRACUJEME        

                    

DOKÁŽEME SE NA VĚC PODÍVAT Z RŮZNÝCH ÚHLŮ             DÁVÁME  HLAVY  DOHROMADY

                                           

VYLÉZÁME  "Z VLASTNÍ ULITY "                                                HLEDÁME ROVNOVÁHU VE VŠECH MOMENTECH

                                      

HLEDÁME DALŠÍ MOŽNOSTI                                                     NEDÁME SE ROZHODIT FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY                     

                      

VŠE ZVLÁDNEME S ÚSMĚVEM                                               A JEDEME DÁL ...

              

Důležité informace

                                   BŘEZEN                                       

Týdenní plán  30.3. - 3.4.

Dokončete březnový měsíční plán, individuální procvičování ČJ, M, AJ, věnujte se hudbě s Veronikou a Zuzkou, nenechávejte ladem své tělo, pravidelně cvičte. 

Kosmická výchova - vytvoř lapbook na téma  "Lidské tělo". Další informace najdeš v příloze:  Lapbook "Lidské tělo

NAPIŠTE, JAK SE VÁM DAŘÍ, ZDA POTŘEBUJETE RADU, POMOC, NEBO JEN TAK :-)                                                                                             S "ODBORNÍKY" VÁM VŠEM POSÍLÁME POZDRAVY 

                  

Informace pro rodiče a děti - 4. ročník

Měsíční plán 

Pracovní list - dělení se zbytkem

Pracovní list - Obvod + kontrola

Pracovní list - Převody jednotek hmotnosti + kontrola

Pracovní list - Rovnoběžníky + kontrola (pomocná tabulka)

Příklad týdne + kontrola

Pracovní list - slovní úlohy + kontrola

Nově zařazené je učivo SOUŘADNICE (námořní bitvavýklad, informace + pracovní list + kontrola) a POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU (výklad, informace, stylistika + pracovní list)

Pracovní list - slovesa opakování + kontrola 

Pracovní list - doplň rým, rýmování se jmény

Věta týdne + kontrola

Poesie - práce s básní 

Knížka - rod mužský + kontrola

Učivo číslovky (pracovní list + kontrola) - pracovní listy by měly být dostatečně návodné k porozumění. Příp. přiložené odkazy na procvičování.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

https://www.pravopisne.cz/2012/04/test-druhy-cislovek/

Diktáty (diktáty k procvičování) - pracujte dle potřeby.

Veškeré texty děti píší psacím písmem. Materiály v písemné podobě shromažďujte k založení do portfolia.

VV + KV - Joy Adamsonová, zadání práce, Joy Adamsonová v Africe

OBDOBÍ VLÁDY LUCEMBURKŮ. K rozsahu dílů – mnozí již část i vše z uvedených viděli.

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily -  díly 33 – 41

Informace pro rodiče a děti 5. ročník 

Měsíční plán

Barevné počítání 

Pracovní list - vzdálenost přímek + kontrola

Obsah plochy + kontrola

Povrch krychle a kvádru + kontrola

Příklad týdne a kontrola

Pracovní list - obor velkých čísel + kontrola

Pracovní list - jednotky hmotnosti procvičování

Nově zařazené je učivo SOUŘADNICE (vše viz 4. ročník)

Učivo podmětu a přísudku již děti znají z loňského roku,  příp. pracovní listy by měly být dostatečně návodné k porozumění.

Pracovní list - Podmět a přísudek + kontrola

Pracovní list - Přísudek slovesný a jmenný + kontrola

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/ - Česká televize pondělí 16.3. vysílání pro 5. ročník

Rozlišení i další učivo týkající se pravopisu

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html

 Diktáty  - pracujte dle potřeby.

Popis pracovního postupu - výklad, stylistika, pracovní list, informace

Pracovní list - Zájmena + kontrola 

Pracovní list - Přídavná jména koncovky + kontrola

Pracovní list - Číslovky + kontrola

Věta týdne + kontrola

 Veškeré texty děti píší psacím písmem. Materiály v písemné podobě shromažďujte k založení do portfolia.

VV + KV - Joy Adamsonová, zadání práce, Joy Adamsonová v Africe

OBDOBÍ VLÁDY LUCEMBURKŮ. K rozsahu dílů – mnozí již část i vše z uvedených viděli.

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily -  díly 33 – 41

 ICT - vytvoření e-mailové adresy (zásady bezpečnosti, internetem bezpečně)  

                                    ÚNOR                                           

3. -  7. února - Jarní prázdniny

10. února - Předání vysvědčení

12. února -  Robotika pro 5. ročníky program  realizován v rámci spolupráce se ZŠ TGM

17. února - Bruslení na zimním stadionu - každé pondělí  od 17. 2. do 30. 3.  Bruslíme v době 9:30 - 10:30.  S sebou brusle, odpovídající teplé oblečení, rukavice, přilbu.

18. února - Preventivní program

24.2. - 28.2 - Lyžařský výcvik 

                                     LEDEN                                          

29. a 30. ledna - Ředitelské volno - "chřipkové prázdniny"

31. ledna - pololetní prázdniny

                                 PROSINEC                                       

2. prosince - Účast na vernisáži našich prací  "Vánoce v lese " v OD Breda.  Foto ZDE.

10. prosince - exkurze Praha - realizace v rámci projektu "Pokusné ověřování".  

Navštívili jsme Národní muzeum - Pantheon.  Prohlédli jsme si sochy a busty významných osobností. Obdivovali jsme výzdobu muzea. Poté jsme se vydali na výstavu Tutanchamon. Při vstupu  každý dostal "osobního průvodce". Všem se to moc líbilo - i učitelům. Po zhlédnutí, vyslechnutí a nákupu jsme vyrazili do Náprstkova muzea. V Náprstkově muzeu jsme měli lektorovaný program "Na březích Nilu" (Egypt).  Úspěšně jsme zvládli cestu metrem, tramvají i vlakem. Myslím, že jsme se všichni chovali slušně a že s námi Denča ještě hodněkrát pojede :-).  Eliška Ch.   Foto  ZDE.  

13. prosince - Vánoční vystoupení pro rodiče,  uskuteční se v Loutkové divadle od 17:00 hod.

17.  prosince - Vánoční charitativní koncert  ZUŠ V. Kálika v Loutkovém  divadle

18. prosince - Vánoční koncert žáků ZUŠ v  učebně  hudební výchovy na ZŠ Šrámkova

19. prosinceLektorovaný program Pravěk návštěva SZM

20. prosince"Vánoce za dveřmi" -  dopoledne s  vánoční náladou,  dárky, vlastními kulinářskými výtvory, ale především  se  pustíme                                    do společenských her

                                    LISTOPAD                                        

6. - 8. listopadu - Bobřík informatiky - pro žáky 5. ročníku 6. 11., pro zájemce z 4. ročníku následující dny

13. listopadu - "Den laskavosti" navštívili jsme rehabilitační stacionář v Dětském centru Čtyřlístek v Opavě, který slouží jako speciální školka s denním režimem pro děti od 2 do 8 let. Poskytují zde komplexní systém zdravotnických, pedagogických a sociálních služeb dětem se speciálními výchovně – vzdělávacími potřebami. Měli jsme možnost si prohlédnout místa, ve kterých děti pobývají celý den. Pozorovali jsme činnosti, které vykonávají se svými speciálními pedagogy. Hráli jsme různé hry, povídaly si, někdy jsme museli být velice trpěliví. Doufáme, že jsme přinesli radost a zpestření dne.   Foto ZDE.

19. - 20. listopadu - exkurze MZM Brno - realizace v rámci projektu "Pokusné ověřování"

21. listopadu - Knihovna PB - Tématem  byly pověsti. Vyslechli jsme si  několik příběhů , pověstí. Měli jsme možnost skládat  symboly ze státního znaku , namalovat svou představu golema.  Zjistili jsme, že naše země je opředena spoustou pověstí a bájí. Jsou jimi například pověsti o statečném Bruncvíkovi, Golemovi, o pražském orloji.  Knihy s pověstmi jsme si také přinesli do třídy.  Abychom se obohatili o nové tipy ke čtení, návštěvu jsme propojili s čtenářskou dílnou . Foto ZDE

29. listopadu -  Vánoční výstava v prostorách školy

                                             ŘÍJEN                                                     

11. říjnaVýstava na stromechCena kakaa“    

16. října - 5. lekce plavání (poslední)    

18. říjnaEnviromentální den u sv. Anny – přestože v letošním roce stromy nebudeme sázet, tento den se jim budeme věnovat a  vyrazíme do  míst výsadby přechozích let. S sebou svačiny a pití, teplé oblečení a vhodnou obuv, je třeba počítat i s blátem,ideální jsou gumáky. Fotografie naleznete ZDE

24. října - Zábavné dopoledne pro žáky 5. roč. na ZŠ TGM.  Fotografie naleznete ZDE.

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


PRAVIDLA KONZULTACÍ
  • Společné přivítání na elipse (dítě – rodič – průvodce).
  • Dítě hovoří o tom, co se mu povedlo, co se mu daří.
  • Hledá, v čem se potřebuje zlepšit a co pro to může udělat.
  • Rodič doplní informace, popíše domácí přípravu do školy.
  • Společné nahlédnutí do portfolia.
  • Vypsání konzultačního záznamu.