Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída II. D

II. D

O třídě

TO JSME MY  - II. D

TO JSME MY - II.D

"DROBNÉ POSTŘEHY" Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE

HLEDÁME STÁLE VĚTŠÍ VÝZVY                            SPOLUPRACUJEME        

                    

DOKÁŽEME SE NA VĚC PODÍVAT Z RŮZNÝCH ÚHLŮ             DÁVÁME  HLAVY  DOHROMADY

                                           

VYLÉZÁME  "Z VLASTNÍ ULITY "                                                HLEDÁME ROVNOVÁHU VE VŠECH MOMENTECH

                                      

HLEDÁME DALŠÍ MOŽNOSTI                                                     NEDÁME SE ROZHODIT FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY                     

                      

VŠE ZVLÁDNEME S ÚSMĚVEM                                               A JEDEME DÁL ...

              

Důležité informace

                                     ÚNOR                                           

3. -  7. února - jarní prázdniny

                                     LEDEN                                          

30. ledna - pololetní vysvědčení - výuka probíhá dle rozvrhu  (do 13:25). Odpolední plánované kroužky  proběhnou beze změny

31. ledna - pololetní prázdniny

                                 PROSINEC                                       

2. prosince - Účast na vernisáži našich prací  "Vánoce v lese " v OD Breda.  Foto ZDE.

10. prosince - exkurze Praha - realizace v rámci projektu "Pokusné ověřování".  

Navštívili jsme Národní muzeum - Pantheon.  Prohlédli jsme si sochy a busty významných osobností. Obdivovali jsme výzdobu muzea. Poté jsme se vydali na výstavu Tutanchamon. Při vstupu  každý dostal "osobního průvodce". Všem se to moc líbilo - i učitelům. Po zhlédnutí, vyslechnutí a nákupu jsme vyrazili do Náprstkova muzea. V Náprstkově muzeu jsme měli lektorovaný program "Na březích Nilu" (Egypt).  Úspěšně jsme zvládli cestu metrem, tramvají i vlakem. Myslím, že jsme se všichni chovali slušně a že s námi Denča ještě hodněkrát pojede :-).  Eliška Ch.   Foto  ZDE.  

13. prosince - Vánoční vystoupení pro rodiče,  uskuteční se v Loutkové divadle od 17:00 hod.

17.  prosince - Vánoční charitativní koncert  ZUŠ V. Kálika v Loutkovém  divadle

18. prosince - Vánoční koncert žáků ZUŠ v  učebně  hudební výchovy na ZŠ Šrámkova

19. prosinceLektorovaný program Pravěk návštěva SZM

20. prosince"Vánoce za dveřmi" -  dopoledne s  vánoční náladou,  dárky, vlastními kulinářskými výtvory, ale především  se  pustíme                                    do společenských her

                                    LISTOPAD                                        

6. - 8. listopadu - Bobřík informatiky - pro žáky 5. ročníku 6. 11., pro zájemce z 4. ročníku následující dny

13. listopadu - "Den laskavosti" navštívili jsme rehabilitační stacionář v Dětském centru Čtyřlístek v Opavě, který slouží jako speciální školka s denním režimem pro děti od 2 do 8 let. Poskytují zde komplexní systém zdravotnických, pedagogických a sociálních služeb dětem se speciálními výchovně – vzdělávacími potřebami. Měli jsme možnost si prohlédnout místa, ve kterých děti pobývají celý den. Pozorovali jsme činnosti, které vykonávají se svými speciálními pedagogy. Hráli jsme různé hry, povídaly si, někdy jsme museli být velice trpěliví. Doufáme, že jsme přinesli radost a zpestření dne.   Foto ZDE.

19. - 20. listopadu - exkurze MZM Brno - realizace v rámci projektu "Pokusné ověřování"

21. listopadu - Knihovna PB - Tématem  byly pověsti. Vyslechli jsme si  několik příběhů , pověstí. Měli jsme možnost skládat  symboly ze státního znaku , namalovat svou představu golema.  Zjistili jsme, že naše země je opředena spoustou pověstí a bájí. Jsou jimi například pověsti o statečném Bruncvíkovi, Golemovi, o pražském orloji.  Knihy s pověstmi jsme si také přinesli do třídy.  Abychom se obohatili o nové tipy ke čtení, návštěvu jsme propojili s čtenářskou dílnou . Foto ZDE

29. listopadu -  Vánoční výstava v prostorách školy

                                             ŘÍJEN                                                     

11. říjnaVýstava na stromechCena kakaa“    

16. října - 5. lekce plavání (poslední)    

18. říjnaEnviromentální den u sv. Anny – přestože v letošním roce stromy nebudeme sázet, tento den se jim budeme věnovat a  vyrazíme do  míst výsadby přechozích let. S sebou svačiny a pití, teplé oblečení a vhodnou obuv, je třeba počítat i s blátem,ideální jsou gumáky. Fotografie naleznete ZDE

24. října - Zábavné dopoledne pro žáky 5. roč. na ZŠ TGM.  Fotografie naleznete ZDE.

Aktuality

Rozvrh hodin

Platnost: 1. 9. - 18. 10. 2019

Platnost: 21. 10. - ....

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


PRAVIDLA KONZULTACÍ
  • Společné přivítání na elipse (dítě – rodič – průvodce).
  • Dítě hovoří o tom, co se mu povedlo, co se mu daří.
  • Hledá, v čem se potřebuje zlepšit a co pro to může udělat.
  • Rodič doplní informace, popíše domácí přípravu do školy.
  • Společné nahlédnutí do portfolia.
  • Vypsání konzultačního záznamu.