Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída I. M

I. M

O třídě

Společně  připravujeme:

8. 11.   - Výroba dárků pro seniory (u nás ve třídě)

13. 11. - Den laskavosti (vystoupení pro seniory v Domově Bílá Opava od 10:00 hod.)

15. 11. -  Vystoupení pro prarodiče (od 15:30 hod. u nás ve škole)

22. 11. Pečení a zdobení perníčků (u nás ve třídě)

22. 11. - Výroba vánočních ozdob a dekorací (u nás ve třídě)

29. 11. -  Vánoční výstavka (u nás ve škole)

6. 12. -  Přichází sv. Mikuláš (ke všem dětem z naší školy)

13. 12. -  Vánoční vystoupení (Loutkové divadlo od 17:00 hod.)

Důležité informace

LEDEN

INFORMACE PRO RODIČE

-  v úterý 14. 1. budou děti psát pololetní kontrolní práce z matematiky a českého jazyka. Práce zůstávají ve  škole. 

ve středu 29. 1. si děti přinesou reprezentativní portfolio

- ve čtvrtek 30. 1. dostanou děti pololetní vysvědčení (prosím o složku s drukem, popř. tvrdé desky). V tento den probíhá výuka dle rozvrhu hodin, tj. do 12:55 hodin. Taktéž proběhnou plánované odpolední kroužky.

- na pátek 31. 1. připadnou pololetní prázdniny a od pondělí 3. 2. do pátku 7. 2. se uskuteční  jarní prázdniny 

PROSINEC

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

 • 2. 12. - Slezská tvorba Opava děti navštěvující kroužek "Kreativní dílna" si ozdobí baňku, která bude hrazena z třídního fondu. (13:00 hod. - 14:00 hod.)
 • 6. 12. - přichází k Vám Mikuláš  (děti z naší třídy přiblíží všem spolužákům historii tohoto svátku a obdarují děti z ostatních tříd oříšky a ovocem wink)
 • 9. 12. - děti navštěvující kroužek "Kreativní dílna" vyrazí na exkurzi do keramické dílny (13:00 hod. - 15:00 hod.) 
 • 13. 12.  - dopolední generální zkouška vánočního vystoupení v Loutkovém divadle, od 17:00 hod. vystoupení pro rodiče, prarodiče a přátele školy laughing
 • 16. 12.  - návštěva České pošty (pobočka Kateřinky), odesílání vánočních pozdravů
 • 17. 12. - Charitativní vánoční koncert ZUŠ V. Kálika v Loutkovém divadle
 • 18. 12. - Vánoční koncert dětí ze ZUŠ v učebně hudební výchovy na ZŠ Šrámkova
 • 19. 12. - lektorovaný program  "Vánoce v muzeu" (SZM Opava)
 • 20. 12. - Vánoce, vánoce, přicházejí... posezení u stromečku v naší třídě smile

INFORMACE PRO RODIČE

 • 6. 12. - prostřednictvím čteného textu přiblíží děti z naší třídy ostatním dětem ve škole historii svátku sv. Mikuláše. (Každé dítě má zadán text ke čtení, popř. krátkou pranostiku, kterou říká zpaměti ve dvojici). Děti budou na tento den potřebovat oblečení anděla (děvčata), čerta (kluci) a  Mikuláše (máme ve třídě dva  smile) . Dětem budeme rozdávat oříšky a ovoce. Velmi bychom ocenili, kdyby nám mohl někdo na tento den zapůjčit proutěné košíky, abychom měli v čem nadílku odnést smile.Děkuji rodičům za pomoc při přípravě kostýmů.
 • 16. 12.  -  budeme psát vánoční pozdravy a poté odesílat z pošty (Kateřinky). Prosím, připravte dětem na tento den 1-2 ks vánočních pohlednic a na papírku napsané adresy, abychom věděli, kam máme pohledy zaslat smile. Známky uhradíme z třídního fondu.

LISTOPAD

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

 • 4. 11. - Kurz dentální hygieny pro 1. - 3. roč.
 • 13. 11. - vystoupení pro seniory v rámci projektu "Den laskavosti"  (Domov Bílá Opava)
 • 19. - 20. 11. - edukační programy pro 3. roč.  společně se třídou II. D v rámci "Pokusného ověřování" (MZM Brno)
 • 21. 11.  - edukační program pro 1.  roč. "Království Symetrion", pro 2. roč. "Dopravní prostředky", pro 3. roč.  "Barvy, světlo, stín" (Svět techniky Ostrava - Vítkovice)
 • 26. 11. - edukační program pro 2. roč. "Pravěk Moravy""Zaniklý život na Moravě aneb mořem a souší pravěké Moravy" pro 3. roč. (MZM Brno)
 • 26. 11. - edukační program pro 1. roč. "Za pravěkým člověkem? Do muzea!" (SZM Opava)

INFORMACE PRO RODIČE

 • 4. 11.  nebudou realizovány KP z M, ČJ z důvodu plánované přednášky o dentální hygieně. Děkuji za pochopení. M
 • Od 14. 11. budou děti potřebovat do TV švihadlo.
 • V pondělí 18. 11.  budou děti psát čtvrtletní kontrolní práce z matematiky a českého jazyka, kterými prověříme zvládnutí učiva z daného předmětu od začátku šk. roku. Práce tentokrát děti nepřinesou domů, zůstanou uloženy ve škole. Budete však moci do nich nahlédnout na společné konzultaci.   
 • V pátek 22. 11. se pustíme do pečení perníčků. Budeme potřebovat válečky na rozválení těsta, prkénka či podložky, vykrajovátka s vánočními motivy, kuchyňskou zástěrku, hladkou mouku, vajíčko, mašlovačku. Děti budou pracovat ve skupinkách a samy se domluví, kdo a co na pátek přinese smile. Uvítáme, pokud nám někdo z rodičů na pátek připraví bílou cukrovou polevu na zdobení, případně nám přijde se zdobením pomoci.
 • Po úspěšném vystoupení pro seniory v Domově Bílá Opava a babičky a dědečky u nás ve škole, začínáme nacvičovat na vánoční vystoupení. Děti dostaly texty divadelní hry "Cesta do Betléma" s názvy vánočních písní a koled, které budeme společně zpívat. Některé děti budou potřebovat do 6. 12.  pro svou roli kostým (andělé, tři králové). Ostatní děti budou mít slavnostní oblečení v kombinaci bílé a černé barvy. (např. bílá košile, černé kalhoty, černé šatičky, bílé punčocháče - v případě potřeby mne, prosím, kontaktujte)
 • Všechny děti společně zazpívají tyto písně: "Vánoce na míru" - Ewa Farna, "Vánoční strom" - Lucie Vondráčková, "Tři oříšky pro Popelku" - Iveta Bartošová
 • V matematice se druháčci začnou věnovat rýsování. Je zapotřebí, aby měly děti od 25. 11.  zastrouhanou tužku č. 3, pravítko s ryskou (trojúhelník).

ŘÍJEN

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

 • 1. 10. - 8. 10.   Ozdravný pobyt v Karlově pod Pradědem (pro přihlášené žáky)
 • 1. 10. - výukový program "Náš les" v Arboretu  (žáci, kteří se neúčastní ozdravného pobytu)  
 • 2. 10. - výukový program  "Muzikohrátky" ve SZM (žáci, kteří se neúčastní ozdravného pobytu)
 • 10. 10.  - "Úvodní lekce" pro prvňáčky v knihovně PB (pobočka Kateřinky) 
 • 11. 10. - 4. lekce plavání v LRC Opava
 • 15. 10. - výukový program "Vyjmenovaná slova" pro třeťáky ve SZM
 • 18. 10. - 5. lekce plavání v LRC Opava
 • 31. 10. - pro žáky 3. roč. Dopravní výchova (DDH Mírová)

INFORMACE PRO RODIČE

 • Prosím o úhradu 500,- Kč do "Třídního fondu" do 1. 11. 2019.  
 • Každé pondělí píšou děti všech ročníků kontrolní práce (KP) z M a ČJ, které ověřují ovládnutí učiva předcházejících týdnů. V úterý s každým dítětem práci procházím a domlouváme se na případném dalším procvičení učiva. KP mají děti vloženy v "Týdenních plánech" a do následujícího týdne mají možnost si opravit případné chyby.  Prosím o společnou kontrolu KP a podpis rodičů. Děkuji smile
 • Děkuji všem rodičům, kteří společně s dítětem prochází "Týdenní plány", (což stvrzují svým podpisem) a vyjadřují se k pokroku i nezdarům svých dětí v procesu učení. 
 • Intenzivně pracujeme na nácviku vystoupení pro seniory v rámci projektu "Jsem laskavec", které se uskuteční 13. 11.  od 10:00 hodin v Domově Bílá Opava.  Nacvičujeme např. píseň "Babičko, nauč mě charleston", pohádku  "O veliké řepě". (Děti, které obsadily některou z rolí v pohádce,  budou potřebovat "kostým" do 8. 11. V případě dotazů mne, prosím, kontaktujte e-mailem či osobně ve škole smile)  
 • Prosím o dodržování písemného omlouvání dětí v případě nemoci do tří dnů po nástupu zpět do školy. Využít můžete omluvenku v TP nebo předepsaný formulář, který najdete na našich webových stránkách (Dokumenty - Formuláře).
 • Taktéž prosím o písemné sdělení v případě, že se dítě nemůže ze zdravotních důvodů účastnit hodiny "Tělesné výchovy" v den konání výuky.
 • Od 21. 10. probíhá výuka "Tělesné výchovy" dle rozvrhu hodin každé pondělí a čtvrtek. Je zapotřebí, aby měly děti sportovní oblečení a vhodnou obuv pro výuku v tělocvičně i venku. (Zatím nám počasí přeje a tak toho využijeme již tento čtvrtek a vyrazíme ven smile).
 • Tento týden si děti vyslechnou poslední z kosmických příběhů. Následně si začnou připravovat žáci 2. a 3. ročníku prezentace na témata, která navazují na dané příběhy. Téma si mohou zvolit samy děti nebo si vyberou jedno z nabízených témat. Prezentace připravují ve skupinkách, ve škole do 15. 11.  Samotné prezentace budou probíhat dle domluvy s dětmi.
 • Děti 2., 3. roč. mohou začít připravovat prezentace do HV (hudební výchova). Obsah prezentace: formát A4, 1. název hud. skupiny / zpěváka či zpěvačky, 2. životopisná data,  3. zajímavosti, 4. názvy písní, 5. fotografie, 6. ukázka (na CD, USB, nebo pustíme přímo z www. youtube.com). První prezentace proběhnou 8. 11. Děti se zapisují na připravený formulář, který mají k dispozici na nástěnce ve třídě.

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


PRAVIDLA KONZULTACÍ
 • Společné přivítání na elipse (dítě – rodič – průvodce).
 • Dítě hovoří o tom, co se mu povedlo, co se mu daří.
 • Hledá, v čem se potřebuje zlepšit a co pro to může udělat.
 • Rodič doplní informace, popíše domácí přípravu do školy.
 • Společné nahlédnutí do portfolia.
 • Vypsání konzultačního záznamu.