Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída I. M

I. M
I. M

O třídě

Svět je hezčí, když si lidé pomáhají, proto jsme se letos opět zapojili do projektu "Jsem laskavec". Nový školní rok jsme odstartovali na "laskavé vlně" a ve znamení "dobrých skutků".

Srdečně zveme všechny prarodiče na naše "laskavé vystoupení", které se uskuteční v prostorách školy v pátek 11. listopadu od 16. hodin.

Jsem laskavec

Zapojili jsme se do 13. ročníku mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy", který je zaměřen na rozvoj čtenářství. Pro děti ze slovenské školy jsme vyrobili záložky, napsali dopis a společně s dárečky zaslali na Slovensko.

Záložka1

Záložka2

Důležité informace

ČERVEN

AKCE

 • 30. 6.   Slavnostní ukončení šk. roku, předávání vysvědčení
 • 27. 6.   Bezpečně na prázdniny
 • 23.6.    Zkrácený provoz ŠD (do 13:45 hod.)
 • 16. 6.   ŠKOLNÍ VÝLET
 • 8. 6.     Setkání se spisovatelkou Ester Starou

INFORMACE

 • V pondělí 26. 6. budeme třídit PL za II. pol. do reprezentativního portfolia. Nezapomeňte si jej přinést do školy. Nejpozději ve středu 28. 6. je zapotřebí, aby si děti odnesly domů všechny osobní věci (kufřík s výtvarnými potřebami, cvičební úbor, portfolia...).
 • V pondělí 5. 6. budou děti psát pololetní kontrolní práce. Druháci a třeťáci si připraví rýsovací potřeby a zastrouhané tužky.

KVĚTEN

AKCE 

 • 26. 5. Koncert žáků ZUŠ (ve škole)
 • 12. 5. Pasování na čtenáře (1. roč., knihovna Petra Bezruče Šrámkova)
 • 11. 5. Dentální hygiena (preventivní program)
 • 3. 5.   Finanční gramotnost 

INFORMACE

 • Prosím o kontrolu psacích a rýsovacích potřeb. 
 • Děti si ve škole připravují prezentace na rostliny. V týdnu od 29. 5. do 2. 6. je budou prezentovat spolužákům.

DUBEN

AKCE

 • 24. - 28. 4.    Škola v přírodě
 • 25. 4.            "Hudba do škol" výchovný koncert v kině Mír pro děti, které se neúčastní "Školy v přírodě"
 • 21. 4.            Ani sousto nazmar! (edukační program v Obecním domě)
 • 19. 4.            3. ročník výuka na DDH Mírova
 • 17. - 20. 4.    Den Země (aktivity ke Dni Země, včetně úklidu v okolí školy - 17. 4.)
 • 13. 4.            Preventivní program (zaměřen na vzájemné vztahy)
 • 11. 4.            Veselé zoubky (preventivní program)
 • 5. 4.              Jarní lidové zvykosloví (MINIZOO Opava)

INFORMACE

 • Na čtvrtek 20. dubna budete mít připravené prezentace na vybrané zvířátko. Pokyny jsme si sdělili ústně a také je naleznete v Google učebně (Kosmická výchova).
 • Ve středu 19. dubna vyrazí třeťáci na DDH. Odchod ze školy v 8:00 hodin, návrat kolem 12:30 hodin. S sebou batůžek s jídlem a pitím na celé dopoledne, kapesník, cyklistickou helmu, vhodné oblečení a obuv pro jízdu na kole.
 • V úterý 18. dubna si napíšeme čtvrtletní kontrolní práce
 • V pondělí 17. dubna půjdeme v rámci Dne Země uklidit okolí kolem řeky Opavy. S sebou vhodné oblečení, vhodnou obuv a pracovní rukavice. Vyrazíme po velké přestávce.
 • V úterý 11. dubna si budeme povídat o zubech. Přineste si do školy pomůcky, které používáte k čištění zoubkůwink
 • Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 6. dubna a končí v pondělí 10. dubna.
 • Ve středu 5. dubna se seznámíme s jarními lidovými zvyky, poslechneme si cimbálovou muziku a dětský folklórní soubor Úsměv, ve velikonoční dílně si vyrobíme kraslice a pomlázky, prohlédneme si zvířátka v MINIZOO Opava. Odchod ze školy v 10:15 hod., návrat do školy ve 13:00 hodin, poté půjdeme na oběd. S sebou si přineste vyfouknutá vajíčka a proutky na pomlázku. 

BŘEZEN

AKCE

 • 28. 3.  Recitační přehlídka (školní kolo)
 • 24. 3.  Zachraňte hmyzáky! (program ve SZM)
 • 22. 3.  Anglické divadlo (žáci 3. roč.) odchod ze školy v 8:00 hodin
 • 21. 3.  Africká kultura (ve škole)
 • 16. 3.  Den otevřených dveří
 • 14. 3.  Den sv. Patrika (ve škole) Pokud můžete, oblečte se do zelené barvy wink.
 • 10. 3.  Recitační přehlídka (třídní kolo)
 • 6. 3. - 9. 3.  Předškoláci v naší třídě smile

INFORMACE

 • V pátek 24. 3. se vydáme do SZM na edukační program. Odchod ze školy bude v 8:30 hodin. Program  začíná v 9:00 hodin. Do školy se vrátíme v 10:30 hodin. S sebou si děti vezmou malý batůžek se svačinou a pitím, kapesníkem. 
 • V týdnu od 6. března budou probíhat hudební prezentace dětí. Pokyny pro zpracování prezentací naleznete v Google učebně. 
 • V pátek  10. března proběhne třídní kolo recitační přehlídky. Básničku se naučíte zpaměti dle vlastního výběru. Prvňáčci (4 verše), druháci (6 - 8 veršů), třeťáci (8 - 12 veršů). Kdo bude mít zájem, přihlásí se do školního kola recitační přehlídky, které proběhne ve škole dne 28. března v dopoledních hodinách.

ÚNOR

AKCE

 • 23. 2.           Návštěva knihovny 1. ročník 
 • 21. 2.           Den otevřených dveří
 • 20. 2.           První pomoc   
 • 13. - 17. 2.   Výjezdní lyžařský kurz (pro přihlášené děti)

INFORMACE

 • Od 27. 2. do 3. 3. mají děti jarní prázdniny.
 • V týdnu od 6. 2. budou děti ve škole připravovat prezentace na témata týkající se lidského těla. Budou pracovat s encyklopediemi. Pokud máte doma knížku o lidském těle, nezapomeňte si ji přinést do školy wink
 • V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny.

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na osobní setkání, které se uskuteční ve středu 15. 2. 2023 od 15:30 hodin ve třídě I. M. (bez přítomnosti dětí)

Těšíme se na Vás

Martina a Adam

LEDEN

AKCE

 • 31. 1.  Předávání vysvědčení

INFORMACE

 • V pondělí 23. 1. si děti přinesou  "reprezentativní portfolio". Během týdne si budeme zakládat PL z I. pololetí.
 • V pondělí 16. 1. budeme psát pololetní kontrolní práce, které zůstávají uloženy ve škole.
 • Druháci a třeťáci si nosí rýsovací potřeby (zastrouhaná tužka č. 3, pravítka). Děti 2. ročníku si přinesou v týdnu od 9. 1. různé druhy metrů (např. skládací metr, krejčovský metr, pásmo...). Všechny děti si zkontrolují zastrouhané tužky a pastelky, doplní si lepidlo do výtvarného kufříku a některé děti také nůžky!
 • V lednu se budeme zabývat lidským tělem. Pokud máte doma encyklopedie o lidském těle, můžete si knížku přinést do školy.

PROSINEC

AKCE

 • 22. 12.   Vánoční besídka ve třídě
 • 21. 12.   Vánoční slavnost v Kostele sv. Janů (začátek v 17. hodin, účinkující děti sraz v 16:45 hod.)
 • 19. 12.   Pečeme vánoční cukroví
 • 16. 12.   Edukační program "Na nebesích hvězdička" v Domě umění
 • 13. 12.   Vánoční charitativní koncert žáků ZUŠ v Loutkovém divadle
 • 12. 12.   Zasílání vánočních pohlednic
 • 9. 12.    Projekt Slezské univerzity "Víš,co jíš, aneb každý může být Masterchef" pro 3. roč.
 • 8. 12.    Projekt Slezské univerzity "Advent a Vánoce našich prababiček" pro 1. roč.
 • 7. 12.    Projekt Slezské univerzity "Čtvero ročních dob" pro 2. roč.
 • 6. 12.    Zdobení baňky ve Slezské tvorbě
 • 2. 12.    Adventní dílničky s vystoupením

INFORMACE 

 • V úterý 20. 12. v 9:00 hodin vyrazíte s Adamem sáňkovat, bobovat. Nezapomeňte si boby, sáňky a teplé oblečení vhodné pro "radovánky" ve sněhu. 
 • V pondělí 19. 12. budeme péct vánoční cukroví. Celé dopoledne strávíme v kuchyňce. Děti se rozdělily do skupinek a ve skupinkách se domluvily na potřebách, které si zajistí na pečení. Rozdělení dětí do skupinek, rozpis potřeb na pečení naleznete zde: Vánoční pečení . Nezapomeňte si zástěrku wink
 • V pátek 16. 12. vyrážíme do Domu umění na edukační program. Po skončení programu si prohlédneme dřevěný betlém u Slezského divadla a projdeme si vánoční trhy. Ze školy odcházíme v 8:15 hodin. 
 • V úterý 13. 12. nás čeká vánoční charitativní koncert v Loutkovém divadle. Ze školy budeme odcházet v 9:15 hodin.
 • V pondělí 12. 12. si děti přinesou vánoční pohlednici a napsanou adresu, kam pohled zašleme. Ve škole na pohlednici napíšeme vánoční přání a následně zašleme z České pošty. (známka bude hrazena z fondu)
 • Studenti Slezské univerzity si pro všechny ročníky připravily ve třech dnech (7. 12., 8. 12., 9. 12.) program, jehož začátek je v 8:30 hodin. Děti budou nejpozději v 7:45 hodin ve škole, dle ročníků. (viz e-mail rodičům)
 • V úterý 6. 12. se vydáme do Slezské tvorby, kde si ozdobíme vánoční baňku. Bude hrazeno z fondu. Ze školy odcházíme v 10:15 hodin. 
 • V pátek 2. 12. si děti přinesou masky (kluci - čert, holky - anděl), připravujeme krátké vystoupení, které proběhne v odpoledních adventních dílnách. 

LISTOPAD

AKCE

 • 11. 11.  "Jsme laskavci"  Vystoupení pro prarodiče (od 16:00 hod. do 16:30 hod. v prostorách školy)
 • 4. 11.  1. ročník - Seznámení s knihovnou (Úvodní beseda), 10:30 - 11:30 hod.
 • 3. 11.  HALLOWEEN VE ŠKOL(aktivity v AJ, děti si mohou v tento den přinést karnevalovou masku)
 • 2. 11.  Lekce plavání (další lekce: 9.11., 16. 11., 23. 11.)

INFORMACE

 • V týdnu od 28. 11. budou mít děti 2x týdně výuku tělesné výchovy. Přinesou si vhodnou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení (triko s krátkým rukávem, tepláky nebo elasťáky, teplákovou bundu).
 • Druháci a třeťáci si budou nosit pravítka a zastrouhané tužky č. 3. Budeme trénovat rýsování wink.
 • 17. listopadu je státní svátek, 18. 11. mají děti ředitelské volno
 • V týdnu od 7. 11. děti nebudou psát KP, v pondělí 14. 11. si napíší čtvrtletní kontrolní práce. (práce zůstávají uloženy ve škole)
 • Připravujeme se na vystoupení pro prarodiče. Děti dostaly vytištěné texty písní.

ŘÍJEN

AKCE

 • 20. 10. Dopravní hřiště (3. ročník) - náhradní termín
 • 5. 10.   Lekce plavání (další lekce: 12. 10., 19. 10.)
 • 4. 10.   Maraton čtení  (OKPB, Kateřinky - 3. roč.) 9:30 - 10:00 hodin
 • 3. 10.   Kdo je kdo v knize (beseda v OKPB, Kateřinky, - 2., 3. ročník) 9:00 - 10:00 hodin
INFORMACE
 • 26. 10. - 27. 10. mají děti podzimní prázdniny, v pátek 28. 10. je státní svátek
 • od  pondělí 17. 10. budou psát KP děti ze všech ročníků
 • děti si přinesou podepsaný malý ručník na utírání rukou
 • v pondělí 3. 10. budou psát děti ze 2. a 3. ročníku opakovací kontrolní práce 

ZÁŘÍ

AKCE

 • 30. 9. "Listonoš vítr" - edukační program ve SZM, odchod ze školy v 8:30 hod.
 • 23. 9. Slavnost k 10. výročí založení naší školy
 • 23. 9. Vítáme podzim
 • 22. 9. Pečení perníčků 
 • 19. 9. Vítání prvňáčků ve Slezském divadle  
 • 15. 9. Dopravní hřiště (3. ročník) - odchod ze školy v 8:00 hodin, s sebou malý batůžek se svačinou, pitím, kapesníkem, podložkou na psaní, psacími potřebami a  cyklistickou helmu ZRUŠENO 
 • 16. 9. - 22. 9. Evropský týden mobility "Pěšky do školy"
 • 7. 9. První lekce plavání (další lekce: 14. 9., 21.9.), odchod ze školy v 11:00 hodin, odchod z bazénu 12:45 hod, návrat do školy ve 13:00 hodin
 • 6. 9. Setkání rodičů a třídní učitelky (viz pozvánka níže)
 • 5. 9. - 9. 9. Vyprávění kosmických příběhů
 • 1. 9.  Slavnostní zahájení šk. roku 2022/23

INFORMACE

 • Ve čtvrtek 29. 9. si přinesou děti ze 3. roč. časopisy, noviny či reklamní letáky. Budou v textech vyhledávat podsta. jména a slovesa, stříhat slova a lepit.
 • V pátek 23. 9. přivítáme podzim zábavnými aktivitami, které za příznivého počasí proběhnou venku. Děti si mohou připravit "podzimní kostým", např. ozdobený klobouk listím a umělými plody, oblečení v podzimních barvách (žlutá, oranžová, červená, hnědá...). Přivítáme také ukázku plodů (kaštany, ořechy, žaludy, bukvice, jeřabiny, šípky...), ovoce a zeleniny (brambory, řepa, mrkev, dýně, kukuřice, jablka, hrušky, švestky...) či houby.
 • Ve čtvrtek 22. 9. budeme péct perníčky pro páteční slavnost. Nezapomeňte si všichni přinést zástěru. 
 • V pondělí 19. 9. se mohou těšit prvňáčci do divadla na představení pohádky "Královna Koloběžka I.". Poté se budou společně fotografovat a dostanou drobné dárečky. 
 • Ve středu 7. 9. bude zahájena výuka plavání v Městských lázních v Opavě (Zámecký okruh). Celkem proběhne 10 lekcí po 45 minutách výuky + 15 min "vodní zábavy" smile. S sebou plavky, ručník, plaveckou čepici, sprchový gel, přezůvky k bazénu, igelitovou tašku na mokré plavky a ručník. Doporučuji si vše zabalit do menšího batůžku. 
 • V týdnu od 5. 9. do 9. 9. budeme dětem vyprávět kosmické příběhy. Každý den čeká děti jeden příběh, který bude doplněn zábavnými aktivitami v odpolední družině.
 • V pátek 2. 9. si všechny děti přinesou výtvarné kufříky, pákový pořadač s vloženými eurofoliemi, tzv. PORTFOLIO. Prvňáčci si ještě přinesou mazací tabulku, podložku na modelování.

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na osobní setkání s třídní učitelkou, které proběhne bez přítomnosti dětí v úterý 6. 9. 2022 v 16:00 hodin ve třídě I. M. 

Těším se na setkání s Vámi.

Martina

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ:

 http://ucebnice.online/  - stačí se zaregistrovat a můžete procvičovat učivo. Zkušební verze platí po dobu 30 dnů.

https://skolakov.eu/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.vcelka.cz/ - známý portál pro procvičování  výuky, 6 týdnů zdarma, stačí, když při registraci použijete promo kód - UCIMESEDOMA

https://www.gramar.in/cs/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://matematika.hrou.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.umimematiku.cz/

https://matmat.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/

Pro učení v přírodě:

https://ucimesevenku.cz/

http://www.jdeteven.cz/

 E-knihy zdarma pro děti:

 http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-kategorie-prodeti.html

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace


Pravidla konzultací

Na konzultace se rodič přihlásí přes webové stránky, vybere si příslušný termín a čas. (vybraný termín konzultací není rodiči potvrzen, nicméně učitel/učitelka je o vybraném termínu automaticky informován/a, je pro něj/ni závazný. Pokud by termín konzultací musel být ze strany učitele/učitelky změněn, učitel/ka bude rodiče v předstihu kontaktovat e-mailem).

Před konzultacemi si rodič připraví případné dotazy na učitele (konzultace jsou časově omezené! V případě, že rodič potřebuje více času, doporučujeme rezervovat si 2 časy za sebou, např. 14:00 – 14:15 i 14:15 – 14:30. Prosíme však, aby rodiče tuto možnost využívali pouze v nezbytných případech a po domluvě s učitelem/učitelkou).

Pokud probíhají konzultace online, je nutné, aby si dítě odneslo portfolio domů (s ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí, aby bylo dítě o termínu konzultací ze strany rodičů včasně informováno).

Na online konzultace/Meet se rodič bude hlásit skrze přihlašovací údaje dítěte do Google Glassroom (tj. pod doménou jmeno.prijmeni@zsnovysvet.cz).

Na online konzultacích je zapotřebí, aby rodič, dítě i pedagog měli zapnutou kameru a mikrofon.

https://meet.google.com/phv-btta-tho


Rezervujte si termín konzultací