Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída I. M

I. M
I. M

O třídě

Co je pro nás důležité?

Předpokladem úspěšného učení a práce je připravené prostředí. Marie Montessori zjistila, že takovéto prostředí významně podporuje výzkum a objevování dítěte. V připraveném prostředí se děti mohou volně pohybovat bez pocitu strachu z poranění. Připravené prostředí působí esteticky a spořádaně. Pořádek přispívá k pocitu rovnováhy a stability. Pořádek ve vnějším prostředí napomáhá intelektuálnímu růstu, vytváří pocit vnitřního pořádku, proto jsou děti klidné, vyrovnané a uvolněné.

O své prostředí každodenně pečujeme prostřednictvím pořádkových služeb. Pečujeme o pomůcky.

V letošním šk. roce jsme nemohli udělat radost našim prarodičům formou vystoupení. Během distanční výuky jsme však vykonávali "laskavé skutky" a obdrželi jsme nejen poděkování, ale také diplom: 

Jsem laskavec

Důležité informace

DUBEN

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na online setkání s třídní učitelkou, které proběhne ve čtvrtek 15. 4. 2021 v 16:00 hodin. Odkaz na schůzku naleznete v zaslaném e-mailu. 

Těším se na setkání s Vámi.

Martina

INFORMACE

VE DNECH 1. 4. , 2. 4. A 5. 4. NEBUDE PROBÍHAT ONLINE VÝUKA. DĚTI MAJÍ
"VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY". 
Od 6. 4. do 16. 4. probíhá výuka nadále distanční formou.
Od 19. 4. bude zahájena prezenční výuka.
Děti se budou vzdělávat prezenčně (sudé týdny) a distančně (liché týdny).

 • V týdnu od 5. 4. do 9. 4. děti nebudou psát kontrolní práce.
 • V pondělí 19. 4. proběhne třídní kolo recitační přehlídky a následné zhodnocení projektu "Měsíc knihy".
 • V úterý 20. 4. budou děti psát čtvrtletní kontrolní práce z matematiky a českého jazyka. Kontrolní práce zůstávají uloženy ve škole. 
BŘEZEN

INFORMACE

OD 1. 3.  PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍ FORMOU. PROSÍM SLEDUJTE POKYNY V GOOGLE UČEBNĚ

(ROZVRHY ONLINE VÝUKY, MATERIÁLY K VÝUCE). DĚKUJI. smile

Pravidla online výuky, která jsme si společně procházeli během třídnické hodiny. Doporučuji si je znovu pročíst, aby se nám společně pracovalo co nejlépe smile. Těším se na Vás, milé děti. M

 • Třídní kolo recitační přehlídky se uskuteční po návratu dětí do školy. Termín bude upřesněn. 
 • V pondělí 1. 3. jsme zahájili projekt věnovaný rozvoji čtenářství k příležitosti "Měsíce knihy". Děti plní úkoly z "Čtenářského kalednáře". Společné zhodnocení projektu a předávání dárečků proběhne při osobním setkání ve škole. Do té doby děti mohou úkoly plnit smile.
 • Prezentace z HV nebudou realizovány během distanční výuky. Děti, které měly prezentovat v měsíci březnu si po znovuotevření škol vyberou jiný termín. Děkuji za pochopení.

ÚNOR

INFORMACE

 • Děti, které neměly v I. pololetí prezentaci do hudební výchovy mohou začít s přípravou. Termín si vybírají samy a následně zapisují do tabulky, kterou máme ve třídě na nástěnce. Pokyny pro prezentaci naleznete v Google učebně (ve streamu předmětu HV a VV).
 • V týdnu od 8. 2. do 12. 2. budou mít děti jarní prázdniny wink
 • pátek 19. 2. si budeme povídat o zubní hygieně, prevenci zubního kazu. Děti si mohou přinést své zubní kartáčky, pasty, ústní vody a další pomůcky, které používají při čištění zoubků. 
 • Každé úterý si děti nosí vlastní knížku do dílny čtení (knížku je možné půjčit ze školní knihovničky). Pokud mají děti přečtenou celou knihu představí ji ostatním spolužákům a vypíší si papírovou knížku na "Strom čtenářství".
 • Během týdne chodíme s dětmi na školní hřiště, na procházky do okolí školy. Prosím o vhodné oblečení (náhradní oblečení) dětí na pobyt venku. Děkuji smile.
 • Děti se připravují na třídní kolo recitační přehlídky, které se uskuteční v měsíci březnu. Prvňáčci se naučí zpaměti báseň o 4 verších, druháci 6 - 8 veršů a třeťáci 9 - 12 veršů. Ve škole máme několik knih s básněmi, ze kterých si děti mohou vybírat. wink

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na online setkání s třídní učitelkou, které proběhne v pondělí 15. 2. v 16:00 hodin. Odkaz na schůzku naleznete v zaslaném e-mailu.

Těším se na setkání s Vámi.

Martina

LEDEN

INFORMACE

 • V pondělí 4. 1. si mohou děti přinést do školy knížku, kterou našly pod stromečkem.
 • V prvním lednovém týdnu nebudou děti psát kontrolní práce. V pondělí 11. 1. si děti napíší pololetní KP z matematiky a českého jazyka. KP budou uloženy ve škole. 
 • Prosím rodiče o kontrolu a podepisování týdenních plánů dětí na konci každého týdne a kontrolu psacích (zastrouhané tužky) a výtvarných potřeb dětí (zastrouhané pastelky, nůžky, lepidlo). Děkuji za spolupráci wink.
 • Druháci a třeťáci budou potřebovat rýsovací potřeby. 
 • V měsící lednu se budeme zabývat v kosmické výchově lidským tělem. Pokud doma najdete knížku, popř. hrupuzzle na toto téma, můžete si během prvního lednového týdne přinést do školy.
 • V pondělí 25. 1. si děti přinesou "reprezentativní portfolio" (prvňáčci pořadač s 10 eurofoliemi, druháci a třeťáci pokračují v zakládání do zavedeného portfolia, doplní si 10 eurofolií).

PROSINEC

AKCE
 • 4. 12. pečeme vánoční perníčky (podrobné informace naleznete v Google učebně, stream VV)
 • 10. 12. "městská hledačka" v rámci hodiny angličtiny

INFORMACE

 • v týdnu od 14. 12. budou potřebovat druháci a třeťáci rýsovací potřeby (tužka č. 3, pravítko)
 • v pátek 18. 12. si děti mohou přinést vánoční cukroví smile

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 mají děti "Vánoční prázdniny" .

LISTOPAD

AKCE

 • 10. 11. konáme "LASKAVÉ SKUTKY"  (více informací naleznete ve streamu třídy v Google učebně)

INFORMACE

 • Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci děti nenastoupí od 2. listopadu do školy a budeme se opět setkávat při online výuce. Rozvrhy jednotlivých setkání a podrobnější informace, materiály, týdenní plány najdete v Google učebně.
 • Po podzimních prázdninách děti nebudou psát "Kontrolní práce". V týdnu od 16. 11. budou pro děti připraveny "Čtvrtletní kontrolní práce".  smile 
 • Konzultace ve třech probíhají i přes uzaření školy online. Ve škole si můžete vyzvednout portfolio dítěte. 
 • V pátek 20. 11. proběhnou pezentace do HV. Děti, které byly zapsané na listopadové termíny.
 • Od pondělí 9. 11. si můžete ve škole vyzvednout "Písanky" (1. ročník - 3. díly, 2. a 3. ročník - 2. díly).  Pro druháčky je ještě připraven procvičovací sešit z českého jazyka wink.
 • 17. 11. neprobíhají online setkání - STÁTNÍ SVÁTEK
 • 18. 11. Hurá do školy! laughing Děti si přinesou vypracované PL a portfolia (kdo měl doma), abychom si mohli PL založit.
 • 19. 11. Čtvrtletní kontrolní práce (Píšeme ve škole, zůstávají ve škole. Možnost nahlédnutí do KP po domluvě na konzultacích). 
 • 20. 11. Proběhnou prezentace do HV (dle rozpisu).
 • 23. 11. Děti si přinesou záložky, které vyráběly doma. Společně budeme připravovat balíček s dárky pro děti ze slovenské školy.
 • V pondělí 23. 11. si společně opravíme čtvrtletní KP, dětem zapíšu do týdenního plánu zpětnou vazbu. wink V tomto týdnu nebudeme psát nové KP.
 • v úterý 24. 11. nás čeká dílna čtení a další dobrodružství malého prince. Prosím děti, které mají knížku doma, aby si ji v úterý donesly do školy. Děkuji.smile

Od 26. do 30. 10. je škola uzavřena! Děti mají v tyto dny volno. :-)

ŘÍJEN

AKCE TŘÍDY

 • 2. 10. - galerijní animace "O čem kniha vypráví" v Obecním domě
 • 16. 10. - exkurze v "Jedlém lese" Zlatníky - vzhledem k uzavření škol od 14. 10. 2020 je AKCE ZRUŠENA

INFORMACE

 • V pondělí 5. 10. budou žáci 2. a 3. ročníku psát kontrolní práce k ověření znalostí učiva z předcházejícího ročníku.
 • Děti 2. a 3. ročníku si zapisují prezentace do HV. První prezentace je naplánovaná na 16. 10. Podrobnější informace najdou děti v Google učebně.
 • V pondělí 12. 10. si žáci 3. ročníku přinesou časopisy, noviny, popř. letáky (budeme vystřihávat slova - viz Google učebna).
 • Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu a podepisování týdenních plánů a kontrolních prací dětí. Děkuji za spolupráci. wink 
 • Naše třída se zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného na rozvoj čtenářství "Záložka do knihy spojuje školy". Pro čtení jsme si vybrali knihu "Malý princ". V dílnách čtení jsme se seznámili s autorem knihy, vyzkoušeli jsme si párové čtení a několik metod RWCT. Pro děti z partnerské školy na Slovensku připravujeme záložky do knihy. Libovolnou technikou ztvárňujeme radost ze čtení knihy. 
ZÁŘÍ

AKCE TŘÍDY

 • 1. 9. - Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
 • 14. 9. - Vítání prvňáčků ve Slezském divadle - vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace je akce ZRUŠENA
 • 23. 9. - Dětské dopravní hřiště (3. roč.) - ZŠ T. G. Masaryka, Mírová ulice
 • 29. 9. - edukační program "Vyjmenovaná slova" (3. roč.) ve Slezském muzeu

INFORMACE

 • Ve středu 2. 9. si děti přinesou kufřík s výtvarnými potřebami, pákový pořadač na pracovní listy s eurofoliemi (portfolio).
 • V pátek 4. 9. si děti přinesou vyplněný PL "JÁ", který mají založený ve složce s týdenními plány.
 • Prosím o doplnění cca 10 eurofolií do složky s týdenními plány do 7. 9.
 • Ve středu 9. 9. budou mít děti cvičební úbor, vhodnou obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, tenisky pro venkovní aktivity. V případě příznivého počasí bude hodina TV probíhat venku v areálu školy.
 • V pondělí 14. 9. v 10:00 hodin navštíví prvňáčci Slezské divadlo, kde zhlédnou pohádkový muzikál "Popelka" v rámci "Vítání prvňáčků". AKCE ZRUŠENA

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na online setkání s třídní učitelkou, které proběhne v úterý 8. 9. od 16:00 hodin. Odkaz na videokonferenci naleznete níže: 

meet.google.com/phv-btta-tho

Těším se na setkání s Vámi.
Martina

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ:

 http://ucebnice.online/  - stačí se zaregistrovat a můžete procvičovat učivo. Zkušební verze platí po dobu 30 dnů.

https://skolakov.eu/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.vcelka.cz/ - známý portál pro procvičování  výuky, 6 týdnů zdarma, stačí, když při registraci použijete promo kód - UCIMESEDOMA

https://www.gramar.in/cs/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://matematika.hrou.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.umimematiku.cz/

https://matmat.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/

Pro učení v přírodě:

https://ucimesevenku.cz/

http://www.jdeteven.cz/

 E-knihy zdarma pro děti:

 http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-kategorie-prodeti.html

Aktuality

Rozvrh hodin

Platný rozvrh hodin třídy I.M v rámci rotační výuky naleznete níže. 

Platný online rozvrh hodin třídy I.M naleznete v Google Učebně. 

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


Pravidla konzultací

Na konzultace se rodič přihlásí přes webové stránky, vybere si příslušný termín a čas. (vybraný termín konzultací není rodiči potvrzen, nicméně učitel/učitelka je o vybraném termínu informován/a, je pro něj/ni závazný. Pokud by termín konzultací musel být ze strany učitele/učitelky změněn, učitel/ka bude rodiče v předstihu kontaktovat e-mailem).

Před konzultacemi si rodič připraví případné dotazy na učitele (konzultace jsou časově omezené! V případě, že rodič potřebuje více času, doporučujeme zarezervovat si 2 časy za sebou, např. 14:00 – 14:15 i 14:15 – 14:30. Prosíme však, aby rodiče tuto možnost využívali pouze v nezbytných případech a po domluvě s učitelem/učitelkou).

Konzultace probíhají online - v den konzultací si dítě odnáší portfolio domů. (s ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí, aby bylo dítě o termínu konzultací ze strany rodiče včasně informováno).

Na konzultace/Meet se rodič bude hlásit skrze přihlašovací údaje dítěte do Google Glassroom (tj. pod doménou jmeno.prijmeni@zsnovysvet.cz).

Na konzultacích je zapotřebí, aby rodič, dítě i pedagog měli zapnutou kameru a mikrofon.

https://meet.google.com/phv-btta-tho