Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída II. J

II. J
II. J

O třídě

Ahoj ve třídě II.J!

Mezi naše priority patří pochopitelně vzdělávání.

 

Jde ovšem také o to, aby se děti naučily spolupracovat a chovat se k sobě i k dospělým s respektem.

  

Pracujeme na posilování vztahů ve třídě a na zvyšování kompetencí žáků k učení a k řešení problémů.

Chceme mít kolektiv milých, přátelských, zodpovědných a pracovitých dětí. Jsme přesvědčeni, že do školy nepatří strach ani stres. S dětmi o tomto hodně mluvíme. 

Chceme v dětech probudit zájem o svět, zvídavost, nadšení a fascinaci.

Škola má být místo, kam děti chodí rády. K tomu bezesporu přispěje také dobrá nálada, kterou se ve třídě snažíme udržovat.

Přejte nám hodně štěstí. :)

Děkujeme.

    

                        

Týdenní souhrny

Důležité informace

plavání - změna 

Plavání bude realizováno i nadále ve středu, ale formou dvouhodinových lekcí, vždy po 14ti dnech.  

Plavat půjdeme tedy ve dnech 13. 4., 27. 4., 11. 5., 1.6.

Výuka bude probíhat v době 11:00 - 12.30

Odchod ze školy v 10:00

Návrat do školy do 13:15, následně oběd.

ČERVEN 

 • 27. a 28. 6. stěhování školy
 • 24. 6. vysvědčení :-)
 • 22. 6. "Olympiáda" v Aj - dopolední akce
 • 21. 6. vyrazíme po Opavě :-), na oběd půjdeme nejpozději ve 13.00 hod. 
 • 20. 6. děti si donesou reprezentativní portfolio, budeme společně zakládat práci za uplynulé období
 • 17. 6. společné rozloučení s páťáky + koncert v Kostele sv. Janů 
 • 15. 6. Budeme se fotit :-)
 • 10. 6. Jedlý les - bádání v půdě (celá třída) - s sebou si děti vezmou: větší svačinu, pití, špekáček - budeme opékat, vhodné oblečení do lesa, pole. Sraz ve škole: nejpozději v 8:00 hod., návrat do školy v cca 14:00 hod. Je zapotřebí odhlásit na tento den obědy! 
 • 8. - 10. 6. Study Buddy - akce pro páťáky
 • 6. 6. Robotika - vzdělávání program pro žáky 4. a 5. ročníku (Ostrava)
 • 1. 6. Den dětí - akce třídy II.J, poslední lekce plavání 

KVĚTEN

DUBEN 

BŘEZEN

 • 28. - 31. 3. předškoláci ve škole - "pracujeme společně" :-)
 • 28. 3. recitační přehlídka - školní kolo
 • 23. - 25. 3.  výjezdní studijní pobyt pro žáky 5. ročníku - kdo nepojede, učí se ve škole... 
 • 22. 3. Robotika v ZŠ T. G. Masaryka - žáci 5. ročníku (mohou se přidat také rodiče :-))
 • 21. 3. recitační přehlídka - třídní kolo
 • 18. 3. Akce pro rodiče a děti - pomáháme dobré věci! Akce se koná od 13:30 do 17:00 hod. 
 • od 16. 3. plaveme - LRC rehabilitační centrum, plavat budeme každou středu 10x za sebou :-), my plaveme vždy 11:50 - 12:35 hod., následně pojedeme do školy - po obědě budou děti v cca 13:45 hod. Děti, které na obědy nechodí, mohou z LRC odcházet domů, nemusí se vracet s ostatními. 
 • 15. a 17. 3. Dny otevřených dveří 
 • 14. 3. projekt Hudbou k přátelství 
 • 11. 3. k nám přijdou předškoláci z Montessori centra - těšíme se :-)
 • 10. 3. Pestrá příroda - edukační program 
 • 7. - 11. 3. výjezdní lyžařský výcvik
 • 1. - 3. 3. sbírka na pomoc Ukrajině
 • 1. 3. Hlava plná barev - Dům umění, 9:00 hod. 
 • 1. 3. SETKÁNÍ S RODIČI V ZŠ T. G. MASARYKA - téma setkání: přestup žáků 5. ročníku

ÚNOR

 • 28. 2. Hurááá - opět jsme ve škole :-)
 • 21. - 25. 2. jarní prázdniny - máme volno :-)
 • 15. 2. dopoledné plné pokusů v ZŠ Ochranova (určeno 4. a 5. ročníku)
 • 9. 2. 16:45 hod. "kurikulární odpoledne" 
 • 9. 2. 16:00 hod. setkání rodičů a třídního učitele
 • 4. 2. pololetní prázdniny
 • 2. 2.  žáci si přinesou reprezentativní portfolio. Během týdne si budeme zakládat PL z 1. pololetí. 
 • 1. 2. online výuka - informace naleznete v Google Učebně

LEDEN

 • 31. 1. vysvědčení (s ohledem na karanténu si vysvědčení rozdáme 2. 2. 2022)
 • 31. 1. online výuka - informace naleznete v Google Učebně
 • 27. 1. Výstava - Malý princ v Obecním domě
 • 26. 1. 1. lekce hudební dílny s Dominikem - těšíme se na spolupráci :-)
 • 26. 1. Matematická olympiáda - jen pro zájemce (ZŠ Otická, okresní kolo)
 • 19. 1. Klavírní show s Dominikem Fajkusem 
 • 3. 1. opět jsme ve škole :-)

PROSINEC

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám všem... Honza

 • 20. - 22. 12. - ředitelské volno, provoz ŠD 7:00 - 15:00 
 • 17. 12. - návštěva dětského domova - odnesení hraček, dárků
 • 15. 12. - donést dárek pro svého kamaráda, spolužáka
 • 7. a 10. 12. - natáčení videa pro radost :-), celoškolní aktivita
 • 6. 12 - pečení perníčků, 7. 12. zdobení perníčků
 • 3. 12. - příprava na pečení perníčků

LISTOPAD

 • 19. 11. - Raduňské mokřady AKCE ZRUŠENA
 • 18. 11. - Den otevřených dveří 8:15 - 11:45 hod.
 • 17. 11. - škola uzavřena, státní svátek
 • 13. 11. - Jsem laskavec 
 • 12. 11. - výsadba stromů na sv. Anně
 • 10. 11. - odpolední akce: workshop na výrobu pomůcek, vystoupení I.M a lampionový průvod pro všechny :-) 
 • 5. 11. -  Výsadba stromů a keřů v remízku u sv. Anny - změna termínu!

ŘÍJEN

 • 27. - 29. 10. - podzimní prázdniny 
 • 26. 10. - OKPB beseda se zástupcem Záchranné stanice Bartošovice
 • 22. 10. - Halloween ve škole :-)

 • 5. 10. - edukativní program Říšské koruny Karla IV., Hradec nad Moravicí
  S sebou: vhodné oblečení, pití, svačina (návrat na oběd, tj. ve 12:40 hod.), psací potřeby, blok (papíry), tvrdá podložka, cestovné bude hrazeno z příspěvků dětí

ZÁŘÍ

 • 28. 9. - škola uzavřena, státní svátek
 • 23. 9. - žáci 4. ročníku pojedou na Dopravní hřiště v Malých Hošticích, sraz nejpozději v 8:00 hod. ve škole., 

  S sebou: svačinu, pití, vhodné sportovní oblečení, psací potřeby, cyklistickou helmu. Jízdné bude hrazeno z prostředků školy.

 • 17. 9. - burza ztrát a nálezů :-) 
 • 16. 9. - podpora čtenářství - setkání s vypravěčem Martinem Hakem
 • 14. 9. - učíme se venku "Vyjmenovaná slova" - přijdeme na oběd, tzn. vyučování nám končí ve 13.00 hod. (jako obvykle) 
 • Dne 8. 9. Vás srdečně zvu na osobní setkání, které se bude konat od 16:30 do 17:15 hod. v prostorách naší školy. Těším se na setkání s Vámi. Tato schůzka je určena pouze pro rodiče. Děkuji za pochopení. Honza
 • V týdnu od 6. 9. začneme chodit v rámci hodiny TV do tělocvičny. Prosím, ať mají děti s sebou vhodné sportovní oblečení, např. tepláky, triko, vhodnou obuv se světlou podrážkou, tenisky. Pokud nám bude přát počasí, v hodinách TV budeme chodit ven. 
 • V týdnu 1. - 3. 9. si  žáci přinesou kufřík s výtvarnými potřebami, pákový pořadač na pracovní listy s eurofoliemi, tzv. portfolio.
 • Týdenní plány - Děti budou mít tyto plány vždy u sebe v sešitu, tzn. kdykoliv se na něj můžete společně s dětmi podívat a tímto sledovat jejich práci ve škole :-). 
 • 1. 9. - slavnostní zahájení školního roku - těším se :-)

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace


Pravidla konzultací

Na konzultace se rodič přihlásí přes webové stránky, vybere si příslušný termín a čas. (vybraný termín konzultací není rodiči potvrzen, nicméně učitel/učitelka je o vybraném termínu automaticky informován/a, je pro něj/ni závazný. Pokud by termín konzultací musel být ze strany učitele/učitelky změněn, učitel/ka bude rodiče v předstihu kontaktovat e-mailem).

Před konzultacemi si rodič připraví případné dotazy na učitele (konzultace jsou časově omezené! V případě, že rodič potřebuje více času, doporučujeme rezervovat si 2 časy za sebou, např. 14:00 – 14:15 i 14:15 – 14:30. Prosíme však, aby rodiče tuto možnost využívali pouze v nezbytných případech a po domluvě s učitelem/učitelkou).

Pokud probíhají konzultace online, je nutné, aby si dítě odneslo portfolio domů (s ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí, aby bylo dítě o termínu konzultací ze strany rodičů včasně informováno).

Na online konzultace/Meet se rodič bude hlásit skrze přihlašovací údaje dítěte do Google Glassroom (tj. pod doménou jmeno.prijmeni@zsnovysvet.cz).

Na online konzultacích je zapotřebí, aby rodič, dítě i pedagog měli zapnutou kameru a mikrofon.

https://meet.google.com/sck-afxj-dpd


Rezervujte si termín konzultací

Fotogalerie