Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Školská rada

Při ZŠ Nový svět působí školská rada složená ze zástupců zřizovatele, rodičů a pedagogických pracovníků školy. Školská rada tak umožňuje všem uvedeným subjektům podílet se na správě školy.

Složení školské rady:
• Ing. Kateřina Balcarová – zástupce zřizovatele
• Ing. Pavel Urbanský – zástupce rodičů
• Mgr. Martina Pácaltová – zástupce pedagogických pracovníků