Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity budou probíhat vždy v odpolední školní družině, nejpozději však do 16:20 hod. 

 Přihlášky do kroužků je možné od 9. 9. 2019 zasílat na email krusberska@zsnovysvet.cz

 Kroužky jsou kapacitně omezeny, tj. záleží na pořadí přihlášení dítěte. 

 

Volnočasové aktivity na 1. pololetí školního roku 2019/2020 budou zahájeny od 8. 10. 2019  (termín je stanoven s ohledem na ozdravný pobyt žáků 2. - 5. ročníku).

Seznam volnočasových aktivit bude zveřejněn  5. 9. 2019!

 

Platby za volnočasové aktivity, prosím, uhraďte na č. účtu: 2201051591/2010 nejpozději do 23. 9. 2019.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a seznam kroužků, které hradíte.

 

GYMNASTIKU, prosím, nehraďte na výše uvedený účet, informace o platbě dostanou děti na 1. lekci.

Děkuji za spolupráci.