Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Procvičování na doma

ČESKÝ JAZYK

DRUHY VĚT: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/cirkus.htm
SLOVA PROTIKLADNÁ: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVA%20PROTIKLADNA.htm
TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm
SLOVNÍ DRUHY: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm
VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/VETA%20JEDNODUCHA-SOUVETI.htm
PRAVOPISNÁ CVIČENÍ: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PRAVOPISNA%20CVICENI-a.htm
Ú / Ů: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=24
VYJMENOVANÁ SLOVA: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=1
Y / I V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=10
Y / I V KONCOVKÁCH PŘÍDAVNÝCH JMEN: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=15
Y / I V KONCOVKÁCH PŘÍČESTÍ MINULÉHO http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=19
VYJMENOVANÁ SLOVA, SHODA PŘÍS. S PODMĚTEM, ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, VELKÁ PÍSMENA A DALŠÍ: http://www.ocestine.cz/testy/
SOUHRNNÁ CVIČENÍ PRAVOPISU http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=21
DIKTÁTY: http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/
PÁDY, SKLOŇOVÁNÍ ATD.: http://www.mojecestina.cz/
OSMISMĚRKY, KŘÍŽOVKY: http://www.lusk.cz/seznam_tajenka.php?id=5

MATEMATIKA

http://www.matika.in/cs/
http://matematika.hrou.cz/
POČÁTEČNÍ: http://www.naucsepocitat.cz/
VELKÁ NÁSOBILKA: http://matematika.hrou.cz/velka-nasobilka.php
NÁSOBENÍ NA ČAS: http://hav.cz/nasobilka/index.htm
DESETINNÁ ČÍSLA: http://skolicka6.sweb.cz/MADAGASKAR/MADAGASKAR.htm
1., 2. TŘÍDA: http://www.naucsepocitat.cz/
TANGRAMY: http://www.bosounohou.cz/tangram/?c=1
+,-,X,: http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KOCICKY1.htm

ANGLIČTINA

http://www.learningchocolate.com/
KRÁTKÉ PŘÍBĚHY: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories
http://www.agendaweb.org/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.jazykyinteraktivne.cz/predmety/anglicky-jazyk/?grade – angličtina (a další jazyky) interaktivně
http://www.enchantedlearning.com/alphabet/missingletter/holiday.shtml děti doplňují anglická slova k obrázkům

HRY

KRIS KROS: http://www.hry.cz/kris-kros
SLOVNÍ FOTBAL: http://www.hry.cz/slovni-fotbal/ 
http://www.logickehry.cz/slovni-fotbal.html 
KNIHOVNÍK: https://www.hry.cz/hra/knihovnik 
OSMISMĚRKY, KŘÍŽOVKY: http://www.lusk.cz/seznam_tajenka.php?id=5 
ŠACHY: http://www.hry.cz/sachy 
PEXESO: http://www.hry.cz/pexeso/ 
SUDOKU: http://www.hry.cz/sudoku 
DÁMA: http://www.hry.cz/dama/