Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída I. L

I. L

O třídě

                                                 

Do třídy I. L chodí 13 děvčat a 5 chlapců.

... a jak školní den probíhá?

Zahajujeme jej setkáním na elipse, kde si řekneme, co nás ten den čeká. Dále pak následuje vlastní výuka, která probíhá podle aktuálních týdenních plánů - český jazyk, matematika, kosmická výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. Po jejím ukončení se společně setkáme opět na elipse, kde probereme, co se nám povedlo, podařilo a co si případně potřebujeme ještě zopakovat. Podle potřeb pak děti navštěvují zájmové kroužky historie, jógy, hry na kytaru atd. 

Co nás čeká, na co se těšíme:

 ... až se do školy po prázdninách vrátíme :)

Důležité informace

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ:

 http://ucebnice.online/  - stačí se zaregistrovat a můžete procvičovat učivo. Zkušební verze platí po dobu 30 dnů.

https://skolakov.eu/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.vcelka.cz/ - známý portál pro procvičování  výuky, 6 týdnů zdarma, stačí, když při registraci použijete promo kód - UCIMESEDOMA

https://www.gramar.in/cs/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://matematika.hrou.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.umimematiku.cz/

https://matmat.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/

Pro učení v přírodě:

https://ucimesevenku.cz/

http://www.jdeteven.cz/

E-knihy zdarma pro děti:

 http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-kategorie-prodeti.html

INFORMACE PRO RODIČE

 • děti z 1. ročníku si připraví prezentace do Hv (bližší informace najdete níže v měsíci listopadu - informace pro rodiče).Na prezentacích se domluvíme později, budu Vás včas informovat. 
 • v úterý 10. března proběhne třídní kolo recitační přehlídky. Domluvili jsme se s dětmi, že prvňáčci se naučí čtyři verše vybrané básničky, druháci šest až osm veršů a třeťáci osm až dvanáct veršů vybrané básničky.

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

ÚNOR

 • Od úterý 18. února začne probíhat v naší škole dlouhodobý preventivní program "Buď O.K.", který bude pořádat nezisková organizace RENARKON. 
 • V úterý 11. února navštívíme s dětmi SZM v Opavě, program "Mravenečkové - práce všeho druhu. Odchod ze školy v 8.30hodin.

INFORMACE PRO RODIČE

 • V úterý 18. února od 15.30 do 16.00hodin proběhne ve třídě I. L setkání rodičů s třídní učitelkou. V tento den Vás zveme také na workshop, pomoc při výrobě pomůcek do českého jazyka, matematiky, angličtiny a kosmické výchovy. Workshop proběhne v prostorách naší školy od 16.00 do 18.00hodin. Káva a drobné občerstvení bude zajištěno :). Budeme moc rádi, když se k nám přidáte.
 • Od pátku 14. února do června 2020 bude probíhat preventivní program, vedoucí k podpoře sociálních vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování mezi dětmi.
 • V pondělí 10. února obdrží děti pololetní vysvědčení.  V tento den si děti přinesou do školy složku na vysvědčení a reprezentativní portfolio. Budeme si zakládat vybrané pracovní listy z pracovního portfolia.
 • Od pondělí 3. února do pátku 7. února budou jarní prázdniny :)

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

LEDEN

 • V pátek 24. ledna jsme navštívili OKPB v Opavě - Kateřinkách. Děti měli možnost vypůjčit si knížky, které je zaujaly.

INFORMACE PRO RODIČE

 • V úterý 14. ledna budou děti psát pololetní kontrolní práce z českého jazyka a matematiky. Práce zůstávají ve škole.
 • Z důvodu šíření chřipkové epidemie bude škola uzavřena ve středu 29. 1. a ve čtvrtek 30. 1. bude škola uzavřena. 
 • V pátek 31. ledna budou pololetní prázdniny. 

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

PROSINEC

 • 13. 12. - dopolední generální zkouška vánočního vystoupení v Loutkovém divadle, od 17. 00hod vystoupení pro rodiče, prarodiče a známé.
 • 16. 12. - posílání vánočních pohledů z České pošty v Opavě - Kateřinkách
 • 17. 12. - Charitativní vánoční koncert ZUŠ V. Kálika v Loutkovém divadle
 • 18. 12. - vánoční koncert dětí ze ZUŠ v učebně hudební výchovy na ZŠ Šrámkova
 • 20. 12. - vánoční posezení u stromečku v naší třídě smile

INFORMACE PRO RODIČE

 • 16. 12. - budeme posílat vánoční pohlednice. Připravte prosím dětem 1-2 ks pohlednic a na papírku napsané adresy, abychom věděli, kam pohledy poslat smile. Známky uhradíme z třídního fondu.

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

LISTOPAD

 • 4. 11. - Kurz dentální hygieny pro 1. - 3. roč.
 •  8. 11. - Návštěva OKPB na Šrámkové
 • 13. 11. - návštěva psího útulku v rámci projektu "Den laskavosti" (Městský útulek pro psy v Opavě)
 • 21. 11.  - edukační program pro 1.  roč. "Království Symetrion", pro 2. roč. "Dopravní prostředky", pro 3. roč.  "Barvy, světlo, stín" (Svět techniky Ostrava - Vítkovice)
 • 26. 11. - edukační program pro 2. roč. "Pravěk Moravy" "Zaniklý život na Moravě aneb mořem a souší pravěké Moravy" pro 3. roč. (MZM Brno)
 • 26. 11. - edukační program pro 1. roč. "Za pravěkým člověkem? Do muzea!" (SZM Opava)

INFORMACE PRO RODIČE

 • V pátek 8. 11. jdeme s dětmi do knihovny. Kdo si bude chtít půjčit knihy, ať si nezapomene vzít průkazku. 
 • V pátek od 8.00hod proběhne focení dětí.
 • Ve středu 13. 11. jdeme s dětmi do psího útulku. Předpokládaný návrat ve 13.15hod.
 • Děti 2. a 3. roč. si připravují prezentace do hudební výchovy. Obsah prezentace: formát A4, 1. název hud. skupiny, zpěváka nebo zpěvačky, 2. životopisná data, 3. zajímavosti, 4. názvy písní, 5. fotografie, 6. ukázka (na CD, USB, nebo ukázka přímo z youtube.com).
 •  Od 25. 11. se budou žáci 2. tříd věnovat rýsování. Je potřeba aby nosili zastrouhanou tužku č. 3 a pravítko s ryskou.

MĚSÍČNÍ AKCE TŘÍDY

ŘÍJEN

 •  1. 10. - 8. 10. Ozdravný pobyt pro přihlášené žáky
 •  1. 10. - výukový program v Arboretu v Novém dvoře (pro žáky, kteří se neúčastní ozdravného pobytu)
 •  2. 10. - výukový program v SZM v Opavě - Muzikohrátky (pro žáky, kteří se neúčastní ozdravného pobytu)
 •  9. 10.4. lekce plavání v LRC Opava
 •  10. 10. - "Úvodní lekce" pro prvňáčky v knihovně PB (pobočka Kateřinky)
 •  15. 10. - výukový program "Vyjmenovaná slova" pro třeťáky ve SZM 
 •  16. 10. - 5. lekce plavání v LRC Opava
 • 31. 10. - pro žáky 3. tříd - návštěva dopravního hřiště (DDH Mírova)

INFORMACE PRO RODIČE

 • Prosím o úhradu 500,- Kč do "Třídního fondu" do 1. 11. 2019.  
 • Každé pondělí píšou děti všech ročníků kontrolní práce (KP) z M a ČJ, které ověřují ovládnutí učiva předcházejících týdnů. V úterý s dětmi práci procházíme a domlouváme se na případném dalším procvičení učiva. KP mají děti vloženy v "Týdenních plánech" a do následujícího týdne mají možnost si opravit případné chyby.  Prosím o společnou kontrolu KP a podpis rodičů. Děkuji smile
 • Děkuji všem rodičům, kteří společně s dítětem prochází "Týdenní plány". 
 • V rámci projektu "Jsem laskavec", který se uskuteční 13. 11. od 11:00 hodin, navštívíme Městský útulek pro psy v Opavě.  Děti mohou přinést do útulku staré ručníky nebo deky, případně laskominy určené pro psy a kočky smile .  
 • Prosím o dodržování písemného omlouvání dětí v případě nemoci do tří dnů po nástupu zpět do školy. Využít můžete omluvenku v TP nebo předepsaný formulář, který najdete na našich webových stránkách (Dokumenty - Formuláře).
 • Taktéž prosím o písemné sdělení v případě, že se dítě nemůže ze zdravotních důvodů účastnit hodiny "Tělesné výchovy" v den konání výuky.
 • V týdnu od 21. 10. probíhá výuka "Tělesné výchovy" dle rozvrhu hodin každou středu a čtvrtek. Je zapotřebí, aby měly děti sportovní oblečení a vhodnou obuv pro výuku v tělocvičně i venku. 
 • Tento týden si děti vyslechnou poslední z kosmických příběhů. Následně si začnou připravovat žáci 2. a 3. ročníku prezentace na témata, která navazují na dané příběhy. Téma si mohou zvolit samy děti nebo si vyberou jedn666699o z nabízených témat. Prezentace připravují ve skupinkách, ve škole do 15. 11.  Samotné prezentace budou probíhat dle domluvy s dětmi.

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


PRAVIDLA KONZULTACÍ
 • Společné přivítání na elipse (dítě – rodič – průvodce).
 • Dítě hovoří o tom, co se mu povedlo, co se mu daří.
 • Hledá, v čem se potřebuje zlepšit a co pro to může udělat.
 • Rodič doplní informace, popíše domácí přípravu do školy.
 • Společné nahlédnutí do portfolia.
 • Vypsání konzultačního záznamu.