Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Kolik jazyků umíš - tolikrát jsi člověkem

Obě třídy II. dvojročí navštívily Okresní knihovnu Petra Bezruče. Tématem, kterému jsme se věnovali, byly jazyky. Prošli jsme od jazyků světových, až po nářečí v naší zemi.

Mnohé překvapilo, že území jazyků není vždy shodné s hranicemi zemí. Ve světě je tak mnohem více jazyků než států. Obyvatelé i v rámci jedné země se mohou běžně setkávat s několika jazyky. Připomněli jsme si některá slova místního nářečí, vyzkoušeli slova z řeči znakové. Návštěvu jsme zakončili počítáním, např. v japonštině. 

Fotografie naleznete ZDE