Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Kurz Respektovat a být respektován - změna 1. termínu!!!

Tatjana a Pavel Kopřivovi

NOVÉ TERMÍMY KURZU: 21. - 22. 4., 19. - 20. 5. , 2. - 3. 6. 2018 (soboty 9.00 - 16.30, neděle 9.00 – 14.00).

CENA celého kurzu – 6 dnů:  3 200,- Kč/osobu. Úhradu je nutné provést  na číslo účtu: 19-674050207/0100 (do poznámky  pro příjemce uveďte své jméno) nejpozději do 15. 1. 2018!

MÍSTO KONÁNÍ: kurz proběhne v prostorách ZŠ Nový svět.
Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení.

REGISTRACE A DOTAZY: Mgr. Hana Kroupová, DiS., e-mail: kroupova@zsnovysvet.cz, tel: 778 097 766.

Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má řadu negativních, zejména dlouhodobých dopadů na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy.

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

LektořiManželé Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři vzdělávacích kurzů a rodiče pěti dětí. Semináře Respektovat a být respektován, kterými prošly již tisíce účastníků, vytvořili společně s pražskými kolegyněmi Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou. Společně s nimi napsali i stejnojmennou knihu, které se za osm let od jejího vydání prodalo několik desítek tisíc výtisků.

 

Rámcový přehled témat základního kurzu R+R

(42 výukových hodin)

Lektoři pracují aktivní formou, při níž se střídají ukázky komunikace, diskuze a práce ve skupinách.

  1. – 2. seminář:Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovedností pro běžné i náročné situace a jejich nácvik.

Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

  1. seminář:Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.
  2. seminář:Trénink dovedností. Výměna zkušeností, otázky a hledání odpovědí. Dobrá sebeúcta jako duševní „imunitní štít“.
  3. seminář:Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. „Laskavá manipulace.“ Jak motivovat bez uplácení odměnami. Rizika soutěží a co namísto nich. 
  4. seminář:Souvislosti trestání. Rozdíl mezi tresty a přirozenými / logickými důsledky nesprávného jednání. V čem jsou tresty škodlivé. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování.
  5. seminář:Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení na oceňování. Závěr kurzu, reflexe.