Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Údržba remízku u sv. Anny

Tradičně jsme se vydali na remízek za bývalou kaplí sv. Anny, kde jsme se v předchozích letech podíleli na výsadbě stromů a keřů. Nyní, když je vysázeno, bylo zapotřebí zajistit jeho údržbu. Čekalo nás uvolnění a odnos nepotřebných opor. Mladší keříky, které zarůstaly bujnými rostlinami, jsme osvobodili. Už naše přítomnost, ušlapání okolní trávy, vysazeným keřům pomohla. Při práci nám pomohlo pěkné počasí a radost přineslo krásně vybarvené listoví s plody. Přidáváme tak tip na pěknou procházku. 

Fotky z akce naleznete ZDE