Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Uzavření škol od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče, 

od středy 14. října do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. 

Obědy jsou od 14. 10. do 1. 11. 2020 odhlášeny!

Po dobu uzavření základních škol bude pečovat o děti  (do věku 10 let) zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury – stejně jako na jaře - Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2.

Níže zasílám důležité informace týkající se distanční výuky. 

Více se dočtete ZDE

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky.

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat. Chceme dětem zajistit komfortní podmínky pro vzdělávání "na dálku". 

Dne 14. 10. bude probíhat distanční výuka off-line!, tzn. bez kontaktu přes internet. 

Od 15. 10. se budou konat online setkání jednotlivých tříd. Veškeré informace týkající se distanční výuky, odkazy na online setkání a povinnosti žáků naleznete v Google Učebně. Google Učebna bude aktualizována během 13. 10. Pokud Vaše dítě není stále přihlášeno do Google Učebny, pomůžeme dětem se do Google Učebny přihlásit během 13. 10., abychom Vám i dětem pomohli zajistit vše potřebné k distanční výuce. 

Děkuji za spolupráci a pochopení. 

Přeji Vám i dětem mnoho sil, pozitivní energie a pevné zdraví!

Hana Kroupová