Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy"

Naše škola se zapojila do 14. ročníku česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia. Projekt vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven.

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.

Garantem tohoto projektu za naší školu je Mgr. Martina Pácaltová.