Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Ozdravný pobyt žáků ZŠ