Projekt "Den laskavosti"


Děti ve věku 6-15 let si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti. Tento skutek natočí nebo se při něm vyfotí a zašlou ho na https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/.

Do tohoto projektu se zapojili všechny třídy naší školy. 

Vybrali jsme si následující dobré skutky: 

  • Udělejme radost lidem z Domova pro seniory – třída I.M
  • Udělejme radost dětem z Dětského centra Čtyřlístek - třída II.D
  • Uspořádejme sbírku hraček a věnujme je potřebným - třída I.A