Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Projekt "Den laskavosti"


Děti ve věku 6-15 let si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti. Tento skutek natočí nebo se při něm vyfotí a zašlou ho na https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/.

Do tohoto projektu se zapojili všechny třídy naší školy. 

Vybrali jsme si následující dobré skutky: